Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 Kiểm tra 45 phút kì 1 môn Địa lớp 8: Trình...

Kiểm tra 45 phút kì 1 môn Địa lớp 8: Trình bày và giải thích sự phân hóa khí hậu châu Á

CHIA SẺ

PHÒNG GD&ĐT HẢI LĂNG 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

                                    MÔN: ĐỊA LÝ LỚP 8

Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1 (3,5điểm)Trình bày đặc điểm địa hình, khí hậu và cảnh quan khu vực Đông Á.

Câu 2 (2,5điểm):Trình bày và giải thích sự phân hóa khí hậu châu Á.

Câu 3 (2,0điểm)Giải thích tại sao tình hình chính trị khu vực Tây Nam Á không ổn định?

Câu 4 (2,0điểm):Cho bảng số liệu:

Dân số các nước và vùng lãnh thổ Đông Á, châu Á và thế giới năm 2016 (triệu người)

Trung Quốc

Nhật Bản

Triều Tiên

Hàn Quốc

Đài Loan

Châu Á

Thế giới

1379,3

126,7

25,1

50,9

23,4

4451,3

7406,2

a) Tính dân số của Đông Á năm 2016.

b) Tính % dân số khu vực Đông Á so với châu Á và thế giới.

c) Nhận xét dân số của Đông Á.

…………………………HẾT……………………… 

Hướng dẫn giải đề:

1. a) Đặc điểm địa hình:

– Tây đất liền: Núi và sơn nguyên cao (Hi-ma-lay-a, Thiên Sơn, SN Tây Tạng…), bồn địa rộng lớn (Ta-rim,…).

– Đông đất liền, hải đảo: Núi thấp xen các đồng bằng rộng.

– Hải đảo: Chủ yếu là núi (núi lửa).

b) Khí hậu và cảnh quan:

– Tây đất liền: Quanh năm khô hạn.

→ Cảnh quan: Thảo nguyên khô, hoang mạc, bán hoang mạc.

– Đông đất liền và hải đảo: Khí hậu gió mùa có lượng mưa lớn.

→ Cảnh quan: Chủ yếu là rừng (rừng cận nhiệt đới ẩm, rừng lá rộng,…)

2. – Phân hóa Bắc -Nam: Từ Bắc xuốngNamcó đầy đủ các đới khí hậu trên Trái Đất.

→ Do: Lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ độ (từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo).

– Phân hóa Đông – Tây: Trong một đới khí hậu từ Tây sang Đông phân thành nhiều kiểu (ví dụ: Nhiệt đới).

→ Do: Lãnh thổ mở rộng, địa hình đa dạng và phức tạp.

– Phân hóa theo độ cao. Do địa hình nhiều núi cao.

3. – Vị trí chiến lược quan trọng (dẫn chứng).

– Nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt lớn nhất thế giới.

– Mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo nặng nề,….

– Sự phụ thuộc và can thiệp của tư bản nước ngoài.

4.a) Dân số Đông Á năm 2016: 1605,4 triệu người.

b) Tính % dân số:

– So với châu Á: 36,1% .

– So với thế giới: 21,7 %.

c) Nhận xét: Là khu vực có dân số đông của châu Á và thế giới.

CHIA SẺ