Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

[THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp] tổ chức kiểm tra cuối học kì 1 môn Địa lớp 8 năm học 2019 – 20120: Trình bày đặc điểm và nơi phân bố khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa Châu Á?

CHIA SẺ

Trình bày đặc điểm và nơi phân bố khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa Châu Á? trong đề thi cuối học kì 1 lớp 8 năm học 2019 – 2020 của trường THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp, được cập nhật chi tiết tại đây.

Câu 1: (1đ)

Trình bày đặc điểm và nơi phân bố khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa Châu Á?

Câu 2:(2đ)

Dựa vào tập bản đồ địa lí 8, em hãy đọc tên các đới và các kiểu khí hậu của châu Á? Giải thích tại sao châu Á lại chia ra nhiều đời và nhiều kiểu khí hậu như vậy?

Câu 3: (2đ).

Dựa vào tập bản đồ địa lí 8, em hãy kể tên những cây trồng và vật nuôi của châu Á? Em hãy nêu những thành tựu trong nông nghiệp của các nước châu Á?

Câu 4: (2đ)

Theo em khu vực Tây Nam Á có những thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển kinh tế-xã hội?

Câu 5: (1đ)

Dựa vào tập bản đồ địa lí 8, em hãy cho biết khu vực Đông Á gồm có những quốc gia nào? Kể tên những sơn nguyên và đồng bằng lớn ở Đông Á?

Câu 6: (2đ)

- Quảng cáo -

Cho bảng số liệu: diện tích và dân số một số khu vực của châu Á.

Khu VựcDiện tích

(nghìn km2)

Dân số năm 2001

(Triệu người)

Mật độ dân số

(người/ km2)

Đông Á

Nam Á

Trung Á

Tây Nam Á

11762

4489

4002

7016

1503

1356

56

286

 

– Tính mật độ dân số của một số khu vực châu Á, điền vào bảng số liệu trên.

– Em có nhận xét gì về mật độ dân số của các khu vực châu Á?