Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 Đề thi kì 1 môn Toán lớp 7 TP Thái Bình –...

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 7 TP Thái Bình – Tính số đo các góc của tam giác

CHIA SẺ

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo đề thi cuối học kì 1 lớp 7 môn Toán của phòng giáo dục Thái Bình năm học 2017 – 2018 dưới đây.

PHÒNG GD&ĐT             ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017–2018

TP THÁI BÌNH                        MÔN: TOÁN 7

                                               Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (1,0 điểm)

Chọn một chữ cái đứng trước đáp án đúng:

1. Viết phân số 15/11 dưới dạng số thập phân được kết quả là:

A. 1,36          B. 1,363636          C. 1,(36)         D. 1(36)

2. Làm tròn số 0,0589 đến chữ số thập phân thứ hai được kết quả là:

A. 0,06        B, 0,058            C. 0,05             D. 0,059

3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm nào sau đây thuộc góc phần tư thứ II?

A. (2; -1)             B. (-1; 3)           C. (3; 1)          D. (-3; -2)

4. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng vuông góc với nhau

C. Trong một tam giác vuông, hai hóc nhọn phụ nhau

D. Nếu d là đường trung trực của đoạn thẳng AB thì d đi qua trung điểm của AB.

Bài 2. (2,5 điểm)

1. Tính giá trị biểu thức:

a) [1/3 – 1. 5/6]2            b) (0,25)10 . 410 + √(52 – 32)

2. Tìm x, biết:

4 – |x + 2/3| = -1

Bài 3 (1,5 điểm)

Cho hàm số y = -2x

1.Vẽ đồ thị của hàm số đã cho

2. Điểm Q(-35; 70) có thuộc đồ thị của hàm số đã cho hay không? Vì sao?

Bài 4 (1,5 điểm)

Tam giác ABC có số đo các góc A, B, C lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 7. Hãy tính số đo các góc của tam giác ABC.

Bài 5 (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên tia đối của tia CA lấy điểm M sao cho CM = CA. Trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho CN = CB.

1.Chứng minh ∆ABC = ∆MNC

2. Chứng minh AM ⊥ MN.

3. Gọi E là trung điểm của AB. Chứng minh đường thẳng CE đi qua trung điểm của đoạn thẳng MN.

Bài 6. (0,5 điểm)

Tìm ba số thực x, y, z biết: x/y = y/z = z/x và x2017 – y2018 = 0

CHIA SẺ