Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Đề thi học kì 1 môn Địa trường THCS Mỹ Hưng lớp 8 năm học 2019 – 2020

Mời các em cùng tham khảo đề thi học kì 1 lớp 8 năm học 2019 – 2020 môn Địa Lý lớp 8 năm học 2019 – 2020 trường THCS Mỹ Hưng.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (  5,0điểm)

(Chọn phương án đúng A, B, C hoặc D và ghi vào bài làm)

Câu 1.Phầnlụcđịachâu Á códiệntích :

A. 41,5triệu km²         C.41 triệukm²

B.40 triệu  km²         D. 42 triệukm²

Câu 2.Từ Tây sang Đông lãnh thổ châu Á kéo dài:

A. 9200 km  C. 9300 km

B. 9100 km              D. 9000 km

Câu 3.Sông nào ở châu  Á có nguồn cung cấp nước chủ yếu do băng tuyết tan:

A.SôngMêKông                                           C. Sông Hoàng Hà

B.Sông Trường Giang                                   D. Sông Tigrơ và Ơphrat

Câu 4.Dầu mỏtậptrunglớnnhất ở khuvực:

A. Đông Á     C.Nam Á

B. Tây Nam Á     D.Đông Nam Á

Câu 5.Dãy núi cao nhất châu Á là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. Hymalaya C. Côn Luân

B. Thiên Sơn D. An Tai

Câu 6. Châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu:

A. Khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa. C. Xích đạo.

B.Cận nhiệt núi cao.                                    D.Cận cực và cực.

Câu 7. Khu vực có số dân lớn  nhất  châu  Á:

A. Đông Á           C.Nam Á

B. Tây Nam Á        D.Đông Nam Á

Câu 8. Nước có nền kinh tế phát triển nhất Nam Á:

A. Nê-Pan           C.Ấn Độ

Advertisements (Quảng cáo)

B. Bu -tan           D.Pakixtan

Câu 9. Đồng bằng Lưỡng Hà được bồi đắp bởi các con sông:

A.Sông Ấn, sông Hằng                                        C. Sông Hoàng Hà

B.Sông Trường Giang                                         D. Sông Tigrơ và Ơphrat

Câu 10. Giá trị sản xuất công nghiệp ở Ấn Độ đứng thứ mấy thế giới:

A. 8                   C.9

B.10                         D. 11

PHẦN II. TỰ LUẬN(7,0 điểm)

Câu11 (2điểm):Hãy cho biết:

a.Khái quát đặc điểm dân cư, kinh tế cña khu vực Đông Á ¸

Đặc điểm phát triển kinh tế cña Nhật Bản, Trung Quốc?

Câu12( 3điểm):

Cho bảng số liệu: Cơcấu GDP của một số nước ở châu Á năm 2001                                                                       (Đơnvị : %)

Quốc gia Nhật Bản Việt Nam
Nông nghiệp

Công nghiệp

Dịchvụ

1,5

32,1

66,4

23,6

37,8

38,6

a/Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP Nhật Bản,Việt Nam năm 2001 ?

b/ Từ biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét ?

Advertisements (Quảng cáo)