Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 2 đề thi kì 1 lớp 8 môn Sử có đáp án...

2 đề thi kì 1 lớp 8 môn Sử có đáp án năm 2018 hay không thể bỏ qua

CHIA SẺ

Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 8 môn lịch sử của trường THCS Thái Bình, huyện Châu Thành và trường THCS Chiềng Khoang, Quỳnh Nhai có đáp án chi tiết.

Đề số 1

Phòng GD&ĐT Châu Thành

Trường THCS Thái Bình 

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: SỬ LỚP 8

Thời gian: 90 phút

1.  Giải thích vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương tây?điểm chung nổi bật trong chính sách cai trị là gì? (2đ)

2. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất? Hậu quả? .Em có giải pháp gì để ngăn chặn các cuộc tranh khu vực,xung đột,khủng bố hiện nay?(2 đ)

3. Cho biết vùng biển của Việt Nam nằm trong biển Đông có diện tích là bao nhiêu kí lô mét vuông và bao gồm những đặc điểm khí hậu và hải văn của biển như thế nào? (2đ)

4.  Tại sao nói cảnh quan tự nhiên Châu Á phân hóa đa dạng và cho biết tên các cảnh quan được phân bố ở khu vực khí hậu lục địa khô hạn? (1.5đ)


PHÒNG GD&ĐT QUỲNH NHAI

TRƯỜNG THCS CHIỀNG KHOANG

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học: 2017-2018

Môn : Lịch sử 8

(Thời gian làm bài 45 phút)

Câu 1:    Lập bảng thống kê các cải tiến, phát minh trong ngành dệt ở Anh theo bảng sau:

TT

Năm

Tên các cải tiến phát minh

Người phát minh

1

1764

2

1769

3

1784

4

1785

 

 

2.  Hãy cho biết nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản ?

3. Vì sao nước Nga năm 1917 lại có 2 cuộc cách mạng?

4. Em hãy nêu những nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

III. Đáp án+biểu điểm:

1.

TT

Năm

Tên các cải tiến phát minh

Người phát minh

1

1764

Máy kéo sợi Gien-ni

Giêm Ha-gvi-vơ

2

1769

Máy kéo sợi chạy bằng hơi nước

A-crai-tơ

3

1784

Máy hơi nước

Giêm-Oát

4

1785

Máy dệt đầu tiên

Ét-mơn Các-rai

2. Tháng 1-1868, Thiên hoàng Minh Trị đã tiến hành cải cách trên các lĩnh vực:

-Về chính trị : xác lập quyền thống trị của tầng lớp quý tộc tư sản; ban hành Hiến pháp 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến (1 điểm)

-Về kinh tế: thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống.. (0,5 điểm)

-Về quân sự: tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển kinh tế quốc phòng. (1 điểm)

– Về giáo dục: thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học- kỹ thuật, cử học sinh ưu tú du học phương Tây.(0,5 điểm)

3. – Cuộc cách mạng thứ nhất bùng nổ vào tháng 2.1917 đã lật đổ chế độ Nga hoàng và dẫn tới tình trạng 2 chính quyền song song tồn tại đó là cuộc cách mạng dân chủ tư sản. (1 điểm)

– Cuộc cách mạng thứ 2 do Lê nin và đảng Bôn sê vích vạch ra kế hoạch và lãnh đạo thực hiện thắng lợi lật đổ chính phủ lâm thời tư sản thiết lập chính quyền thống nhất toàn quốc của xô viết đó là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới. (1 điểm)

4.+ Do ảnh hưởng của CM tháng Mười Nga và cuộc chiến tranh TG thứ nhất đã mở ra một thời kì mới trong phong trào độc lập dân tộc ở châu Á…

+ Phong trào CM lan rộng khắp các khu vực ,đặc biệt ở Trung Quốc, Việt Nam…

+Trong phong trào này giai cấp công nhân các nước tích cực tham gia và giữ vai trò lãnh đạo CM …

+ Nhiều Đảng cộng sản được thành lập ở : Trung Quốc ,Việt Nam…

CHIA SẺ