Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Chia sẻ đề thi học kì 1 lớp 8 môn Địa trường THCS Trung Hà năm học 2019 – 2020

CHIA SẺ

Gia tăng dân số tác động đến đời sống xã hội như thế nào? Theo bản thân em cần có những giải pháp nào để hạn chế sự gia tăng dân số? trong đề thi cuối học kì 1 năm học 2019 – 2020 lớp 8 môn Địa trường THCS Trung Hà.

Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

   Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu em cho là đúng nhất. (Mỗi câu 0,25 điểm)

Câu 1. Dãy núi nào cao và đồ sộ nhất châu Á?

A. Dãy Hi-ma-lay-a    B. Dãy Côn Luân      C. Dãy Thiên Sơn       D. Dãy An Tai

Câu 2. Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa phân bố chủ yếu ở khu vực:

A. Đông Á và Đông Nam Á.    B. Đông Nam Á và Nam Á.

C. Nam Á và Bắc Á.            D. Đông Nam Á và Tây Nam Á.

Câu 3. Dân số đông nhất thế giới là

A. châu Á      B. châu Phi         C. châu Âu                    D. châu Mĩ

Câu 4. Chủng tộc Môn gô lô ít phân bố chủ yếu ở khu vực nào?

A. Bắc Á, Đông Á và Trung Á       B. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á.

C. Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á    D. Nam Á, Tây Nam Á và Đông Á.

Câu 5. Châu Á có nhiều đới khí hậu là do:

A. lãnh thổ có địa hình đa dạng.

B. lãnh thổ tiếp giáp với biển và đại dương.

C. lãnh thổ kéo dài từ vùng cực bắc đến vùng xích đạo.

D. lãnh thổ tiếp giáp với nhiều châu lục.

Câu 6. Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm sông ngòi châu Á?

A. Sông ngòi châu Á có giá nhiều giá trị về: giao thông; thủy lợi; thủy điện; du lịch.

B. Sông ngòi châu Á phân bố không đồng đều và có chế độ nước phức tạp.

C. Sông ngòi châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn.

D. Sông ngòi châu Á không phát triển và không có nhiều hệ thống sông lớn

Câu 7. Cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc được hình thành trong điều kiện nào?

A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa       B. Khí hậu cận nhiệt gió mùa

C. Khí hậu lục địa          D. Khí hậu ôn đới gió mùa

Câu 8. Nhật Bản là nước phát triển sớm nhất của châu Á là

A. có dân số đông, nguồn lao động dồi dào.

B. có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.

C. sớm thực hiện cải cách, mở rộng quan hệ với các nước phương tây.

D. có khí hậu thuận lợi, ít chịu thiên tai. 

Câu 9. Cho bảng số liệu sau:

Bảng 9.1. Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội ở một số nước châu Á năm 2001

 

Quốc gia

Cơ cấu GDP (%) Tỉ tệ tăng GDP bình quân năm (%) GDP/người

(USD)

Mức thu nhập
Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ
Nhật Bản 1,5 32,1 66,4 -0,4 33400,0 Cao
Cô-oét 58,0 41,8 1,7 19040,0 Cao
Hàn Quốc 4,5 41,4 54,1 3 8861,0 Trung bình trên
Trung Quốc 15 52,0 33,0 7,3 911,0 Trung bình dưới
Lào 53 22,7 24,3 5,7 317,0 Thấp

Dựa vào bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây đúng với nền kinh tế Nhật Bản?

A. Nhật Bản là nước có mức thu nhập cao nhất.

B. Cơ cấu GDP của ngành nông nghiệp của Nhật Bản chiếm tỉ trọng cao nhất.

C. Tỉ lệ tăng GDP bình quân năm của Nhật Bản luôn dương.

D. Cơ cấu GDP của ngành công nghiệp của Nhật Bản chiếm tỉ trọng thấp nhất.

Câu 10. Dựa vào bảng số liệu 9.1, nhận xét nào sau đây em cho là đúng nhất với nền kinh tế Hàn Quốc?

A. Ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất.

B. Ngành nông nghiệp đóng góp phần lớn trong cơ cấu GDP.

C. Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP

D. Tỉ tệ tăng GDP bình quân năm cao nhất trong các nước trên.

Câu 11. Dựa vào bảng số liệu 9.1, nhận xét nào sau đây em cho là đúng nhất với nền kinh tế Cô-oét?

A. Là nước thu nhập cao chủ yếu từ ngành nông nghiệp

B. Là nước thu nhập cao chủ yếu từ ngành công nghiêp.

C. Ngành công nghiệp đóng góp trong cơ cấu GDP nhỏ nhất.

D. Là nước có mức thu nhập trung bình trên.

Câu 12. Dựa vào bảng số liệu 9.1, nước có bình quân GDP đầu người cao nhất so với nước thấp nhất chênh nhau khoảng bao nhiêu lần?

A. 105,3 lần              B. 36,6 lần                 C. 3,8 lần                    D.  1,7 lần

Tự luận

Câu 13. (2 điểm) Nêu những đặc điểm nổi bật của địa hình châu Á?

Câu 14. (3 điểm) Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự phân bố lượng mưa không đồng đều ở khu vực Nam Á?

Câu 15. (1 điểm) Liên hệ kiến thức đã học, phân tích nguyên nhân dẫn đến gia tăng dân số châu Á?

Câu 16. (1 điểm) Gia tăng dân số tác động đến đời sống xã hội như thế nào? Theo bản thân em cần có những giải pháp nào để hạn chế sự gia tăng dân số?