Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Đề học kì 1 lớp 8 môn Toán phòng GD & ĐT...

Đề học kì 1 lớp 8 môn Toán phòng GD & ĐT TP Bảo Lộc năm học 2015 – 2016 có đáp án hay

CHIA SẺ

Tham khảo Đề thi kì 1 môn Toán lớp 8 có đáp án của Phòng GD & ĐT TP Bảo Lộc năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 90 phút. (Không kể thời gian giao đề )

Bài 1. Tìm điều kiện của x để biểu thức sau là phân thức:2015-12-18_092622Bài 2. Rút gọn phân thức:

2015-12-18_092639
Bài 3: Thực hiện phép tính. (2 điểm)
2015-12-18_094612

Bài 4 : Cho biểu thức. (2 điểm)
2015-12-18_094718

(Với x ≠ ±2)
a) Rút gọn A.

b) Tính giá trị của A khi x= – 4.

c) Tìm x ∈ Z để A ∈ Z.

Bài 5: (3 điểm)

Cho ABC vuông ở A (AB < AC ), đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng của A qua H. Đường thẳng kẻ qua D song song với AB cắt BC và AC lần lượt ở M và N. Chứng minh:

Quảng cáo

Quảng cáo

a) Tứ giác ABDM là hình thoi.
b) AM ⊥ CD .
c) Gọi I là trung điểm của MC; chứng minh IN ⊥ HN.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 8 THI HỌC KÌ 1

Bài 1 (1đ) x khác 2 và -2
Bài 2 (1đ)

2015-12-18_095030

Bài 3: (2điểm)
Câu Đáp án Điểm
a) (1 điểm)2015-12-18_095156 b) x – 1 (1 điểm)
Bài 4 : (2điểm)
Câu Đáp án Điểm
a) Rút gọn được (1 đ)2015-12-18_095429b) Thay x = – 4 vào biểu thức tính được A = 1/2 (0,5đ)

c) Chỉ ra được A nguyên khí x-2 là ước của – 3 và tính được
x = -1; 1; 3; 5. (0,5 đ)

Bài 5: (3điểm)
Câu Đáp án Điểm
a) -Vẽ hình đúng, ghi GT, KL (0,5)
– Chứng minh AB // DM và AB = DM => ABDM là hình bình hành (0,5)
– Chỉ ra thêm AD ⊥ BM hoặc MA = MD rồi kết luận AB ⊥ DM là hình thoi (0,5)

b) – Chứng minh M là trực tâm của ADC => AM ⊥ CD
c) – Chứng minh 2 góc HNM + INM = 900 => IN  ⊥ HN (0,5)

Quảng cáo

CHIA SẺ