Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Đề thi cuối học kì I lớp 8 môn Văn: Theo em vì sao lão Hạc phải bán con chó Vàng?

CHIA SẺ

Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế và phân tích cấu tạo của câu ghép:“Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít … trong Đề thi cuối học kì I lớp 8 môn Văn

Đề bài

I. Đọc hiểu văn bản.

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi.(5 điểm)

“Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Bây giờ thì tôi không xót xa năm quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão Hạc. Tôi hỏi cho có chyện:
– Thế nó cho bắt à?
Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc…”
(Lão Hạc – Nam Cao, Ngữ văn 8, tập 1)

Câu 1. Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy? Đoạn trích trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?(1 điểm)

Câu 2. Tìm và chỉ ra biện pháp tu từ có trong đoạn trích trên? (1 điểm)

Câu 3. Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế và phân tích cấu tạo của câu ghép:“Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít.(1 điểm)

Câu 4. Theo em vì sao lão Hạc phải bán con chó Vàng?(1 điểm)

Câu 5. Qua việc quyết định bán com chó và lo trù liệu đám tang của mình, em có suy nghĩ gì về nhân cách của lão Hạc? (1 điểm)

II. Tạo lập văn bản. (5,0 điểm)
Người ấy (bạn, thầy cô, người thân….) sống mãi trong lòng tôi.