Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Đề thi năm 2019 môn Văn lớp 8 TP Quảng Ngãi cuối học kì 1: Thuyết minh về một đồ dùng trong sinh hoạt hàng ngày

CHIA SẺ

Hãy viết một đoạn văn từ 7 đến 10 câu, kể lại kỉ niệm đáng nhớ nhất về một người thân. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 1 câu ghép (gạch chân dưới câu ghép đó) … trong Đề thi năm 2019 môn Văn lớp 8 TP Quảng Ngãi cuối học kì 1

Đề bài

Phần 1. Đọc hiểu (3 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời các yêu cầu:

“Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm, và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng. Từ ngã tư trường học về đến nhà, tôi không còn nhớ mẹ tôi đã nói với tôi và tôi đã trả lời mẹ những câu gì”.

(Trích từ Ngữ Văn 8, tập 1, NXBGD năm 2015)

Câu 1: Đoạn văn trên trích từ văn bản nào?

Câu 2: Nêu tâm trạng của nhân vật “tôi” được thể hiện trong đoạn văn.

Câu 3: Câu văn:”Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm, và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng.” có sử dụng phép tu từ nào?

Câu 4: Câu văn trên nhắc nhở em điều gì trong cuộc sống?

Phần II. Làm văn (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Từ phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn từ 7 đến 10 câu, kể lại kỉ niệm đáng nhớ nhất về một người thân. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 1 câu ghép (gạch chân dưới câu ghép đó)

Câu 2 (5 điểm) Thuyết minh về một đồ dùng trong sinh hoạt hàng ngày.