Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Đề thi môn Văn lớp 8 trường THCS Hưng Lộc năm 2019: Nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao đã có nhiều phẩm chất đáng quý, đáng trân trọng. Bằng những hiểu biết của em về văn bản “Lão Hạc” (Nam Cao), hãy làm sáng tỏ điều đó

CHIA SẺ

Nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao đã có nhiều phẩm chất đáng quý, đáng trân trọng. Bằng những hiểu biết của em về văn bản “Lão Hạc” (Nam Cao), hãy làm sáng tỏ điều đó … trong Đề thi môn Văn lớp 8 trường THCS Hưng Lộc năm 2019

Đề bài 

I. Đọc hiểu văn bản (3 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Rừng đước mênh mông. Cây đước mọc dài tăm tắp, cây nào cây nấy thẳng như cây nến khổng lồ. Rễ cao từ ba bốn thước tua tủa giương ra chung quanh như những cánh tay từ trong thân cây thò ra bám đất. Mặt đất lầy nhẵn thín, không một cọng cỏ mọc. Chỉ có vài chiếc lá rụng mà nước triều lên chưa kịp để cuốn đi, và bóng nắng chiếu xuyên qua những tầng lá dày xanh biếc, soi lỗ chỗ trên lượt bùn mượt mà vàng óng li ti vết chân của những con dã tràng bé tẹo.

(Trích Đất rừng phương Nam – Đoàn Giỏi, http://gacsach.com/doc-online/82591/dat-rung-phuong-nam-chuong18-html)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

Câu 2: Chỉ ra từ tượng hình trong các câu in đậm ở đoạn trích trên.

Câu 3: Nêu tác dụng của từ tượng hình đó.

Câu 4: Khái quát nội dung của đoạn văn bản trên.

II. Làm văn (7 điểm)

Nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao đã có nhiều phẩm chất đáng quý, đáng trân trọng. Bằng những hiểu biết của em về văn bản “Lão Hạc” (Nam Cao), hãy làm sáng tỏ điều đó.