Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Chia sẻ đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 8: Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ rất vui lòng

CHIA SẺ

Theo em vì sao chị Dậu lại phải đánh nhau với bọn cai lệ và người nhà lí trưởng? … trong Đề thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 8

Đề bài

I. Đọc hiểu văn bản.

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi.(5 điểm)

“Người nhà lí trưởng sấn sổ bước đến giơ gậy chực đánh chị Dậu. Nhanh như cắt, chị Dậu nắm ngay được gậy của hắn. Hai người giằng co nhau, đu đẩy nhau, rồi ai nấy đều buông gậy ra, áp vào vật nhau. Hai đứa trẻ con kêu khóc om sòm. Kết cục, anh chàng “hầu cận” ông lí yếu hơn chị chàng con mọn, hắn bị chị này túm tóc, lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm.
Anh Dậu sơ quá muốn dậy can vợ, nhưng mệt lắm, ngồi lên lại nằm xuống vừa run vừa kêu:
– U nó không được thế! Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù, phải tội.
Chị Dậu vẫn chưa nguôi cơn giận:
– Thà ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được…”

(Lão Hạc – Nam Cao, Ngữ văn 8, tập 1)

Câu 1. Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy? Đoạn trích trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?(1 điểm)

Câu 2. Tìm và chỉ ra biện pháp tu từ có trong đoạn trích trên? (1 điểm)

Câu 3. Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế và phân tích cấu tạo của câu ghép:“Kết cục, anh chàng “hầu cận” ông lí yếu hơn chị chàng con mọn, hắn bị chị này túm tóc, lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm.(1 điểm)

Câu 4. Theo em vì sao chị Dậu lại phải đánh nhau với bọn cai lệ và người nhà lí trưởng?(1 điểm)

Câu 5. Qua việc đánh nhau với tên cai lệ và người nhà lí trưởng và câu nói của Dậu ở cuối đoạn trích, trình bày suy nghĩ của bản thân về sức mạnh phản kháng của người nông dân trong xã hội phong kiến ngày xưa? (1 điểm)

II Làm văn. (5,0 điểm)

Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ rất vui lòng.