Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Đề thi cuối học kì 1 môn Văn lớp 8 năm 2019 Quận Ô Môn: Em hãy viết một bài thuyết minh giới thiệu cái nón lá Việt Nam

CHIA SẺ

Em hãy viết một bài thuyết minh giới thiệu cái nón lá Việt Nam … trong Đề thi cuối học kì 1 môn Văn lớp 8 năm 2019 Quận ÔMôn

Đề bài

Phần 1: Đọc hiểu (3 điểm)

Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão báo ngay :
– Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ !
– Cụ bán rồi ?
– Bán rồi ! Họ vừa bắt xong.

Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng
ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà oà lên khóc. Bây giờ thì tôi không
xót năm quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão Hạc.
Tôi hỏi cho có chuyện :
– Thế nó cho bắt à ?

Mặt lão đột nhiên co dúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước
mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu
như con nít. Lão hu hu khóc…

(“Lão Hạc” – Nam Cao, Ngữ văn 8, tập 1)

Câu 1: Em hãy xác định phương thức biểu đạt chính?

Câu 2: Nêu nội dung chính của đoạn văn

Câu 3: Tìm các tình thái từ có trong đoạn văn

Câu 4: Từ đoạn văn trên em hãy viết một đoạn văn ngắn ít nhất 5 câu nêu lên cảm nghĩ của em về nhân vật Lão Hạc.

Phần II. Tập làm văn (7 điểm)

Em hãy viết một bài thuyết minh giới thiệu cái nón lá Việt Nam