Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Đề thi học kì I môn Văn lớp 8: Giới thiệu về một loài cây mà em yêu thích

CHIA SẺ

Giới thiệu về một loài cây mà em yêu thích; Trong trường hợp nào thì không nên dùng cách nói giảm nói tránh? … trong Đề thi học kì I môn Văn lớp 8y

Đề bài

Câu 1: ( 2,0 điểm)

Hai câu thơ cuối trong bài thơ “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác” của tác giả Phan Bội Châu (Ngữ Văn 8 Tập 1) là kết tinh tư tưởng của toàn bài thơ. Em hãy chép nguyên văn 2 câu thơ đó và nêu cảm nhận của em về hai câu thơ ấy ?

Câu 2: ( 2,0 điểm)

a. Tìm các từ tượng hình, tượng thanh trong đoạn thơ sau:

“Chị tre chải tóc bên ao
Đàn mây áo trắng ghé vào soi gương
Bác nồi đồng hát bùng boong
Bà chổi loẹt quẹt, lom khom trong nhà”.

(Trần Đăng Khoa)

b. Việc sử dụng cách nói giảm nói tránh là tùy thuộc vào tình huống giao tiếp. Trong trường hợp nào thì không nên dùng cách nói giảm nói tránh?

Câu 3. ( 6,0 điểm) Giới thiệu về một loài cây mà em yêu thích.