Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 8 năm 2015 –...

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 8 năm 2015 – 2016

CHIA SẺ

Đề kiểm tra giữa kì Toán LỚP 8 năm 2015 có đáp án và hướng dẫn chấm chi tiết:  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x2 – 6x + 2023.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2015 – 2015

MÔN: TOÁN 8

Ngày kiểm tra:……………………………..

Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2.0đ) Tính:

a) 6x2(3x2 – 4x +5)

b) (x- 2y)(3xy + 6y2 + x)

c) (18x4y3 – 24x3y4 + 12x3y3) : (-6x2y3)

d) [4(x – y)5 + 2(x – y)3 – 3(x – y )2] : (y – x)2

Bài 2: (1.5đ) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 3x2 -3xy – 5x + 5y

b) x2 + 4x – 45

Bài 3: (1.5đ) Tìm x biết:

a) 5x (x – 2) + 3x – 6 = 0

b) x3 – 9x = 0

Bài 4: (2.0đ)

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x2 – 6x + 2023

b) Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x

B = (3x + 5)2 +  (3x – 5)2 – 2(3x + 5)(3x – 5)

c) Tính C = 12 – 22 + 32 – 42 + 52 – 62 +…. + 20132 – 20142 + 20152

Bài 5: (3.0đ)  Tam giác MNI cân tại N, có hai trung tuyến IA, MB cắt nhau tại
D.Gọi C, D theo thứ tự là trung điểm của các cạnh KI, MK.

a) Chứng minh rằng tứ giác ABCD là hình chữ nhật.

b) Biết MI = 18 cm, NK = 12 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 8

dap an bai 12
Đáp án bài 1,2
dap an bai 345
Đáp án bài 3,4,5

 

CHIA SẺ