Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9 Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 toán lớp 9...

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 toán lớp 9 năm 2015

CHIA SẺ

Đề và đáp án đề thi kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 Toán lớp 9 năm học 2015 – 2016.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN: TOÁN LỚP 9

Ngày kiểm tra:……………………………..

Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2,0điểm) Tính:

1)( 2√3 + √5 ) √3 – √60

bai1cau2

Bài 2: (1,0 điểm)  Giải phương trình:

bai2

Bài 3: (2,0 điểm) Cho biểu thức  bai3 bieu thuc A với a > 0; a 1

1) Rút gọn A.

2) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A.

Bài 4: (2,0 điểm)

1) Vẽ đồ thị hàm số y = 3x + 2

2) Cho hàm số y = f(x) = mx + m + 2. Tìm m biết f(3) = 10

3) Tìm k để hàm số y = (1 – 2k) x đồng biến trên R

Bài 5: (3,0 điểm)  Cho tam giác ABC có AB = 12cm, AC = 16cm, BC = 20cm.

1) Chứng minh tam giác ABC vuông.

2) Tính góc ∠B và ∠C  ( kết quả làm tròn đến độ). Kẻ đường cao AH, tính AH, BH.

3) Kẻ HE ⊥ A
B.Chứng minh rằng: AE.AB = HB.HC


Đáp án đề thi kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 Môn Toán lớp 9

dap an cau 12
Đáp án đề kiểm tra toán lớp 9 giữa học kì 1 Câu 1,2
Đáp án đề kiểm tra toán lớp 9 giữa học kì 1 Câu 3,4,5
Đáp án đề kiểm tra toán lớp 9 giữa học kì 1 Câu 3,4,5