Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Đề cương ôn tập thi kiểm tra giữa kì 1 Toán 8...

Đề cương ôn tập thi kiểm tra giữa kì 1 Toán 8 năm 2015

CHIA SẺ

Tham khảo Đề cương ôn tập thi kiểm tra giữa kì 1 môn Toán 8 năm học 2015 -2016. Các dạng bài sẽ có trong đề thi giữa học kì 1 lớp 8.

TRƯỜNG THCS & THPT LÊ LỢI

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN: TOÁN LỚP 8

I/ LÍ THUYẾT:

A. ĐẠI SỐ:

  1. Nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.
  2. Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.
  3. Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.
  4. Phép chia đa thức.


B.HÌNH HỌC:

  1. Định lí tổng 4 góc của tứ giác.
  2. Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang, hình thang cân, hình thang vuông, hình bình hành.
  3. Định nghĩa, tính chất đường trung bình của tam giác, hình thang.
  4. Đối xứng trục, đối xứng tâm.

II/ CÁC DẠNG BÀI TẬP:

Dạng 1: Thực hiện phép  nhân, chia

Dạng 2: Rút gọn biểu thức

Dạng 3: Tìm x

Dạng 4: Phân tích đa thức thành nhân tử

Dạng 5: Chứng minh hình thang, hình bình hành

Dạng 6: dựa vào tính chất đường trung bình của tam giác, hình thang để tính cạnh.

III/ CÁC BÀI TẬP THAM KHẢO:

Xem lại các bài đã giải trong các tiết luyện tập.

GVTG: NGUYỄN THỊ KIM CÚC

 

CHIA SẺ