Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Chia sẻ đề thi học kì 1 môn Văn lớp 8 phòng GD Cần Giờ năm 2019: Em hãy viết một bài luận thuyết minh về một đồ dùng trong học tập mà em yêu thích

CHIA SẺ

Em hãy viết một bài luận thuyết minh về một đồ dùng trong học tập mà em yêu thích trong đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 8 năm học 2019 – 2020 của UBND Huyện Cần Giờ.

Câu 1: Nêu nội dung và nghệ thuật của truyện “Tôi đi học” của Thanh Tịnh (2 điểm)

Câu 2: Viết một đoạn văn 8 – 10 câu, trong đó có sử dụng tình thái từ (2 điểm)

Câu 3: Em hãy viết một bài luận thuyết minh về một đồ dùng trong học tập mà em yêu thích (6 điểm)