Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra 15 phút Toán Chương 1 Hình học 8: Dựng hình thang ABCD có AB//CD …

CHIA SẺ
Dựng hình thang ABCD \(\left( {AB//CD} \right)\) biết: AB = 2cm, CD = 5cm, AD = 3cm và \(\widehat D = {60^ \circ }.\) … trong Kiểm tra 15 phút Toán Chương 1 Hình học 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Dựng hình thang ABCD \(\left( {AB//CD} \right)\) biết: AB = 2cm, CD = 5cm, AD = 3cm và \(\widehat D = {60^ \circ }.\)


 

Dựng tam giác ADC biết ADC biết AD = 3cm, \(\widehat D = {60^ \circ }\) và DC = 5 cm, cần xác định đỉnh B.

B thuộc tia Ax song song với CD.

B thuộc đường tròn tâm A bán kính 2 cm \( \Rightarrow B\) là giao điểm của tia Ax và (A; 2cm)

Ta được hình thang ABCD cần dựng.