Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

3 Đề kiểm tra 15 phút đại số 8 chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức

Thầy cô và các em tham khảo 3 Đề kiểm tra 15 phút đại số 8 chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức năm học 2015 – 2016 dưới đây.

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 – 15 PHÚT CHƯƠNG 1 (đề 1)

1 : Viết công thức 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

2 : Làm tính nhân

a) 4xy (2xy2 – 3x2y) ; b) (x+2)(2x2 – 3x + 4)

3 : 1. Khai triển các lũy thừa:

a/ (x + y)2                           b/ (2m – n)3

  1. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a/ 10y2 + 2y                       b/  3z2 ­+ 6zy + 3y2 – 27x2

4 : Tìm x biết

a/ (3x + 4)2 – (3x -1) (3x + 1) = 49

b/  x2 – 81 = 0

Advertisements (Quảng cáo)

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8  – 15 PHÚT CHƯƠNG 1(đề 2)

1 : Viết công thức 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

2 : Làm tính nhân

a) 4a3b(2a2b – 3ab4)                  ; b) (2x -3) (x2 – 3x + 4)

3: 1. Khai triển các lũy thừa:

a/ (x –  y)2                              b/ (2m + n)3

Advertisements (Quảng cáo)

  1. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a/15y2 – 3y                             b/ 4z2 ­- 8zy + 4y2 – 36x2

4 : Tìm x biết

a/   (3x – 1)2 – (3x – 2)2 = 0

b/  x2 – 16 = 0

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 – 15 PHÚT CHƯƠNG 1(đề 3)

1 : Viết công thức 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

2 : Làm tính nhân

a) 4a2b(2ab2 – 3a2b2)              b) (x-4)(x2 + 2x-5)

3: 1. Khai triển các lũy thừa:

a/ (x + 2y)3                                b/ (m – n)2

  1. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a/ x2 – 15x                                 b/ 5z2 ­+ 10zx + 5x2 – 5y2

4 : Tìm x biết

a/  (2x -3)2 –(2x -1)2  = 0

b/   x2 – 25 = 0

Đáp án sẽ được cập nhật sau. Các em cùng chia sẻ đáp án của mình phía dưới bài viết này nhé.

Advertisements (Quảng cáo)