Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bài 1,2,3,4 trang 96,97 Toán 8 tập 2: Hình hộp chữ nhật

Đáp án và lời Giải bài 1,2 trang 96; bài 3,4 trang 97 SGK Toán 8 tập 2. Hình hộp chữ nhật – Chương IV.

Bài 1. Hãy kể tên những cạnh bằng nhau của hình-hộp chữ-nhật ABCD.MNPQ.

2016-03-18_074836

Trong hình-hộp chữ-nhật ABCD.MNPQ, những cạnh bằng nhau là:

AB = CD = PQ = MN

AD = QM = PN = CB


Bài 2. ABCD. A 1B1C1D1 là một hình-hộp chữ-nhật

Advertisements (Quảng cáo)

a) Nếu O là trung điểm của đoạn CB1 thì O có là điểm thuộc đoạn C1B  hay không ?

b) K là điểm thuộc cạnh CD, liệu K có thể là điểm thuộc cạnh BB1 hay không?

2016-03-18_075012

Với hình-hộp chữ-nhật ABCD. A 1B1C1D1

Advertisements (Quảng cáo)

a)     Nếu O là trung điểm của đoạn CB1 thì O cũng là trung điểm của đoạn  C1B vì CBB1C1 là hình chữ-nhật nên hai đường chéo có chung một trung điểm.

b)    K là điểm thuộc cạnh CD thì K không thuộc cạnh BB1 vì bốn điểm C, D, B, B1 không thuộc một mặt phẳng


Bài 3 trang 97. Các kích thước của hìnhhộp chữnhật ABCD. A 1B1C1D1 là DC = 5cm, CB = 4cm, BB1 = 3cm. Hỏi độ dài DC1  và CB1 là bao nhiêu (cm)

 Vì  ABCD. A 1B1C1D1  là hình hộp chữnhật nên DCC1D1; CB1C1 là hình chữnhật

∆DCC1 vuông tại C

2016-03-18_075235


Bài 4. Xem hình 74a, các mũi tên hướng dẫn cách ghép các cạnh với nhau để có được một hình lập phương. Hãy điền thêm vào hình 74b các mũi tên như vậy.

2016-03-18_075330Ta điền thêm vào hình vẽ sau các mũi tên để có được một hình lập phương.

Advertisements (Quảng cáo)