Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Trường THCS Chu Văn An thi học kì 2 lớp 7 môn Toán năm 2017

Tham khảo đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán năm học 2016 – 2017 của trường THCS Chu Văn An. 

Câu 1: (1.0 điểm) Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh một lớp 7 tại một trường THCS được cho trong bảng tần số sau:

Điểm số (x) 3 4 5 6 7 8 9 10
Tần số (n) 1 2 7 8 5 11 4 2 N = 40

a. Dấu hiệu điều tra ở đây là gì?

b. Dấu hiệu có bao nhiêu giá trị khác nhau? Tìm mốt.

Câu 2: (2.0 điểm)

a. Thu gọn đơn thức A. Xác định phần hệ số và tìm bậc của đơn thức thu gọn, biết:

b) Tính giá trị của biểu thức C = 3x2y – xy + 6  tại x = 2, y = 1.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 3: (2.0 điểm) Cho hai đa thức:  M(x) = 3x4 – 2x3 + x2 + 4x – 5

N(x) = 2x3 + x2 – 4x – 5

a) Tính M(x) + N(x).

b) Tìm đa thức P(x) biết: P(x) + N(x) = M(x)

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4: (1.0 điểm) Tìm nghiệm của các đa thức sau:

a) g(x) = x – 1/7                b) h(x) = 2x + 5

Câu 5: (1.0 điểm) Tìm m để đa thức f(x) = (m -1)x2 – 3mx + 2 có một nghiệm x = 1.

Câu 6: (1.0 điểm) Cho ΔABC vuông tại A, biết AB = 6 cm, BC = 10cm. Tính độ dài cạnh AC và chu vi tam giác ABC.

Câu 7: (2.0 điểm) Cho ΔABC vuông tại A, đường phân giác của góc B cắt AC tại D.

Vẽ DH ⊥ BC (H ∈ BC).

a. Chứng minh: ΔABD = ΔHBD

b. Trên tia đối của AB lấy điểm K sao cho AK = HC. Chứng minh ba điểm K, D, H thẳng hàng.

(Học sinh không được sử dụng máy tính)


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI

Advertisements (Quảng cáo)