Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Đáp án đề kiểm tra cuối kì 2 môn Lý lớp 7 trường THCS Lê Qúy Đôn: Hãy vẽ sơ đồ của mạch điện gồm: Nguồn điện là hai pin mắc nối tiếp, bóng đèn, dây dẫn và công tắc đóng. Vẽ mũi tên dọc theo dây dẫn mô tả chiều dòng điện trong mạch

Trường THCS Lê Qúy Đôn tổ chức thi cuối năm lớp 7 môn Vật Lý, đề thi gồm 5 câu tự luận có đáp án chi tiết tại đây.

Câu 1. (2,0 điểm)

a) Có mấy loại điện tích, đó là những loại nào? Tương tác với nhau như thế nào?

b) Một vật không nhiễm điện, nếu nhận thêm electron sẽ nhiễm điện loại nào, nếu mất bớt electron sẽ nhiễm điện loại nào?

Câu 2. (2,0 điểm)

a) Nêu quy ước về chiều dòng điện trong mạch điện?

Quảng cáo - Advertisements

b) Hãy vẽ sơ đồ của mạch điện gồm: Nguồn điện là hai pin mắc nối tiếp, bóng đèn, dây dẫn và công tắc đóng. Vẽ mũi tên dọc theo dây dẫn mô tả chiều dòng điện trong mạch.

Câu 3. (1,0 điểm) Dòng điện có những tác dụng nào? Cho ví dụ minh họa.

Câu 4. (2,0 điểm) Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? Lấy ví dụ minh họa?

Câu 5.(3,0 điểm) Cho mạch điện như sơ đồ hình vẽ. Đóng khoá K, Ampe kế A1 chỉ 0,1A, Ampe kế A2 chỉ 0,2A.

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 7

a) Số chỉ Ampe kế A1, A2 cho biết gì?

b) Tính số chỉ Ampe kế A?

c) Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2 là U2 = ? biết hiệu điện thế của nguồn điện là U = 6V.

d) Thay nguồn điện trên bằng nguồn điện khác thì Am pe kế A chỉ 0,9A. Số chỉ Am pe kế A1, A2 bây giờ là bao nhiêu?

Đáp án

Câu

Đáp án

Điểm

1

a) Có hai loại điện tích: điện tích dương và điện tích âm. Các điện tích cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau.

1

b) Nếu nhận thêm electron vật sẽ nhiễm điện tích âm

Nếu mất bớt electron vật sẽ nhiễm điện tích dương

1

2

a) Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.

1

b) Học sinh vẽ đúng sơ đồ

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 7

1

3

– Tác dụng nhiệt : VD: Dùng để làm dây đốt nóng trong bàn là điện, bếp điện…..

– Tác dụng phát sáng: VD: Dùng làm đèn LED, bóng đèn bút thử điện…..

– Tác dụng từ: VD: Dùng làm nam châm điện…

– Tác dụng hoá học: VD: Dùng mạ vàng, mạ bạc…..

– Tác dụng sinh lý: VD: Ứng dụng trong y học……

1

4

a) Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. (0,5đ)

Ví du: Nhôm, sắt, đồng …. (0,5đ)

1

b) Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. (0,5đ)

Ví du: Nhựa, sứ, gỗ khô …. (0,5đ)

1

5

a) Số chỉ Am pe kế A1,A2 cho biết cường độ dòng điệnqua đèn1,đèn2

0,5

b) Hai đèn mắc song song nên ta có: I= I1+ I2= 0, 1A+0, 2A=0,3A

1

c) U2=U= 6V

1

d) Ta có: Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 7

Vì 2 đèn mắc song song nên: I=I1+I2= I1+2I1

I= 3I1

3I1=0,9 => I1=0,3A I2=0.6A

Vậy số chỉ ampe kế A1 là 0,3A, số chỉ ampe kế A2 là 0,6A

Quảng cáo - Advertisements