Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Thi học kì 2 môn Ngữ văn 7: Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào?

CHIA SẺ
Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7: Em hãy làm sáng tỏ câu tục ngữ: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”.

I. TRẮC NGHIỆM (3 điếm)

       “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước…”.

( Trích Ngữ Văn 7 – Tập 2)

1. Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào?

A. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

B. Sự giàu đẹp của tiếng Việt.

C. Ý nghĩa văn chương.

D. Sống chết mặc bay.

2.Tác giả của đoạn văn trên là ai?

A. Phạm Văn Đồng.

B. Chủ tịch Hồ Chí Minh.

C. Hoài Thanh.

D. Lê Duẩn.

3. Đoạn văn trên được sáng tác theo phương thức biểu đạt nào?

A. Miêu tả.                    C. Nghị luận.

- Quảng cáo -

B. Biểu cảm.                  D. Tự sự.

4. Sự xuất hiện của ba cụm từ “kết thành, lướt qua, nhấn chìm” trong một câu văn nhằm thể hiện mục đích gì?

A. Nhấn mạnh và thể hiện sức mạnh của nhân dân ta trong công cuộc chống giặc ngoại xâm.

B. Nhấn mạnh và thể hiện sức mạnh của Hai Bà Trưng.

C. Nhấn mạnh và thể hiện sức mạnh của Trần Hưng Đạo.

D. Không phái 3 ý trên.

5. Câu văn “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước” là loại câu gì?

A. Câu đặc biệt.

B. Câu chủ động.

C. Câu bị động.

D. Câu rút gọn.

6. Ý kiến nào sau đây đúng với nội dung phần mở bài của bài văn chứng minh?

A. Nêu luận điểm cần chứng minh.

- Quảng cáo -

B. Nêu lí lẽ để chứng minh luận điểm.

C. Nêu dẫn chứng để chứng minh luận điểm

D. Nêu ý nghĩa của luận điểm.

II. TỰ LUẬN (7đ)

Em hãy làm sáng tỏ câu tục ngữ: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”.


I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

A

B

C

A

B

A

II. TỰ LUẬN

– Mở bài:

+ Giới thiệu câu tục ngữ.

+ Nêu ý nghĩa chung.

– Thân bài:

+ Giải thích câu tục ngừ.

* Nghĩa đen.

* Nghĩa bóng: có lòng kiên trì nhẫn nại sẽ dẫn đến thành công.

– Kết bài

+ Ý nghĩa của câu tục ngữ.

+ Rút ra bài học cho bản thân.