Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Kiểm tra học kì 2 Sinh học 7: Những động vật nào sau đây chưa có chi, sống bám?

Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 7: Dựa vào bộ răng phân biệt 3 bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm, Ăn thịt

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Những động vật nào sau đây chưa có chi, sống bám ?

A. Hải quỳ, san hô

B. Thuỷ tức, san hô

C. Giun nhiều tơ, hải quỳ

D. Rết, tôm

Câu 2. Những con nào sau đây thuộc bộ Guốc chẵn ?

A. Lợn, bò, hà mã, trâu, hươu cao cổ.

B. Tê giác, bò, ngựa văn, voi

C. Lợn, bò, lợn vòi, ngựa, hươu

D. Trâu, hà mã, tê giác, lừa

Câu 3. Điểm giống nhau giữa lớp Chim và lớp Thú là:

A. Thụ tinh trong, đẻ trứng

B. Chăm sóc con và nuôi con bằng sữa

C. Cơ quan hô hấp là ống khí

D. Là động vật hằng nhiệt

Câu 4. Châu chấu, ếch đồng, kănguru, thỏ ngoài hình thức di chuyển cơ bản của chúng còn có chung hình thức di chuyển là:

A. Nhảy đồng thời bằng hai chân

B. Bò

C. Đi

Advertisements (Quảng cáo)

D. Leo trèo bằng cách cầm nắm

Câu 5. Đặc điểm nào dưới đây chứng tỏ cá voi thích nghi hoàn toàn ở nước?

A. Cơ thể hình thoi, cổ rất ngắn, lớp mỡ dưới da rất dày

B. Chi trước biến đổi thành bơi chèo, vây đuôi nằm ngang, bơi bằng cách uốn mình theo chiều dọc

C. Đẻ con và nuôi con bằng sữa

D. Câu A và B.

Câu 6. Dơi là thú bay lượn được là nhờ:

A. Thân hình thoi, cánh có nhiều lông mao

B. Cánh có màng da rộng phù lông mao thưa, mềm nối liền cánh tay, ống tay, xương bàn tay, các xương ngón với mình, chi sau và đuôi

C . Thân nhỏ, xương nhẹ

D. Câu B và C đúng

Câu 7. Tập tính kiếm ăn của thỏ là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. Buổi chiều

B. Buổi sáng và buổi trưa

C. Buổi chiều và ban đêm

D. Buổi trưa

Câu 8. Những động vật nào có tên dưới đây có 3 hình thức di chuyển ?

A. Châu chấu, vịt trời

B. Ếch đồng, vượn

C. Vịt trời, gà gô

D. Cá chép, giun đất

II. TỰ LUẬN (6đ)

1.. Dơi giống chuột, lại biết bay vậy dơi có họ hàng gần với vịt trời hay chuột ?

2.. Dựa vào bộ răng phân biệt 3 bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm, Ăn thịt.

3.. Nêu những biện pháp đấu tranh sinh học.


I. TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

A

X

X

X

X

B

C

X

D

X

X

X

II. TỰ LUẬN (6đ)

1. Dơi thuộc lớp thú, có chi trước biến đổi thành cánh nên gần với chuột hơn. Còn vịt trời thuộc lớp chim.

2. Dựa vào bộ răng phân biệt 3 bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm, Ăn thịt

– Thú ăn sâu bọ: Mõm dài, răng nhọn, răng hàm có 3, 4 mấu nhọn.

– Gặm nhấm: Răng cửa sắc lớn, có khoảng trống hàm, thiếu răng nanh.

– Ăn thịt:

+ Răng cửa ngắn sắc: róc xương

+ Răng nanh lớn, dài, nhọn: xé mồi

+ Răng hàm có nhiều mấu dẹp bên, sắc: cắt nghiền mồi

3. Nêu những biện pháp đấu tranh sinh học:

– Sử dụng thiên địch

+ Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại. Ví dụ: Cá đuôi cờ ăn bọ gậy và sâu bọ…

+ Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng của

sâu hại

– Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại

– Gây vô sinh diệt động vật gây hại

Advertisements (Quảng cáo)