Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Kiểm tra môn Lịch Sử cuối học kì 2 lớp 7 trường THCS An Hòa 2020: Trình bày diễn biến và kết quả chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang (tháng 10 – 1427)

Mời các em cùng nhau tham khảo chi tiết đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 7 môn Lich Sử năm học 2019 – 2020 trường THCS An Hòa, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

A. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm )

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc bao nhiêu năm đô hộ của nhà Minh?

A. 10 năm

B. 20 năm

C. 30 năm

D. 40 năm

Câu 2: Vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành bộ luật gì?

A. Hình thư

B. Hình luật

C. Luật Hồng Đức

Advertisements (Quảng cáo)

D. Luật Gia Long

Câu 3: Vì sao từ thế kỉ XVI nhà Lê suy thoái?

A. Thiên tai, mất mùa, đói kém xảy ra thường xuyên

B. Quan lại cậy thế hà hiếp, bóc lột nhân dân

C. Nhà Lê không được nhân dân ủng hộ

D. Vua quan ăn chơi xa xỉ, nội bộ triều đình chia thành phe phái, tranh giành quyền lực

Câu 4: Phong trào nông dân Tây Sơn bùng nổ vào năm nào?

A. Năm 1770

Advertisements (Quảng cáo)

B. Năm 1771

C. Năm 1772

D. Năm 1773

Câu 5: Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu là:

A. Bắc Bình Vương

B. Bình Định Vương

C. Trung ương Hoàng đế

D. Quang Trung

Câu 6: Quang Trung chú trọng xây dựng quân đội mạnh là vì:

A. Thế lực phong kiến: Nguyễn, Trịnh – Lê vẫn còn mạnh

B. Muốn mở rộng lãnh thổ đất nước

C. Nền an ninh và toàn vẹn lãnh thổ vẫn bị đe dọa

D. Chống lại âm mưu xâm lược của nhà Thanh

B. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Trình bày diễn biến và kết quả chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang (tháng 10 – 1427).

Câu 2 (2,5 điểm): Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

Câu 3 (1,5 điểm): Trong quá trình tồn tại (từ năm 1771 đến năm 1789), phong trào nông dân Tây Sơn đã có những đóng góp to lớn nào cho lịch sử dân tộc?

Câu 4 (1 điểm): Vì sao nhà Nguyễn rất chú trọng đẩy mạnh khai hoang làm tăng diện tích canh tác nhưng vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong?

Advertisements (Quảng cáo)