Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

[THCS Nguyễn Gia Thiều] thi học kì 2 lớp 7 môn Sinh năm 2019: Vì sao nói động vật có xương sống có tổ chức cao nhẩt?

Các em cùng tham khảo chi tiết đề thi cuối học kì 2 năm học 2019 – 2020 môn Sinh học lớp 7 trường THCS Nguyễn Gia Thiều.

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (Mỗi câu đúng 0,5 điểm)

Câu 1: Có cơ hoành là đặc điểm của loài nào?

A. Ếch đồng     B. Thằn lằn      C. Thỏ          D. Chim bồ câu

Câu 2: Hươu xạ bị đe dọa tuyệt chủng ở cấp độ nào?

A. LR     B. VU      C. EN      D. CR

Câu 3: Những động vật nào sau đây chưa có bộ phận di chuyển, có đời sống bám cố định?

A. San hô, hải quỳ              B. Thủy tức, lươn, rắn

C, Hải quỳ, đỉa, giun     D. Cả a, b, c

Câu 4: Sinh vật đơn bào nào dưới đây sống ký sinh ở người?

A. Trùng roi xanh   B. Trùng biến hình

C. Trùng giày     D. Trùng kiết lị

Câu 5: Động vật nào dưới đây hô hấp bằng hệ thống ống khí?

Advertisements (Quảng cáo)

A. Cá chép     B. Châu chấu     C. Thủy tức      D. Giun đất

Câu 6: Ngành động vật nào dưới đây có cơ quan phân hóa phức tạp nhất?

A. Chân khớp     B. Ruột khoang

C. Động vật nguyên hình      D. Động vật có xương sống

Câu 7: Hiện nay, loài chim nào có kích thước lớn nhất thế giới?

A. Đà điểu Châu Phi           B. Chim cánh cụt hoàng đế

C. Bồ nông ChâU Úc           D. Kền kền

Câu 8: Hiện nay, nguyên nhân chính dẫn đến sự tuyệt chủng của nhiều loại động vật, thực vật là?

Advertisements (Quảng cáo)

A. Do sự phun trào núi lửa

B. Do thiên tai, dịch bệnh bất thường

C. Do khả năng thích nghi của sinh vật bị suy giảm dần

D. Do hoạt động của con người

Câu 9: Biện pháp đấu tranh sinh học có ưu điểm nào dưới đây?

A. Nhanh chóng tiêu diệt hết sinh vật gây hại

B. Hiệu quả cao, không gây ô nhiễm môi trường

C. Đơn giản, dễ thực hiện

D. Tiết kiệm chi phí

Câu 10: Thời xưa, khi phương tiện liên lạc còn chưa phát triển con người thường nhờ động vật nào sau đây làm phương tiện đưa thư. Hay chúng còn được mệnh danh là các “bưu tá viên”

A. Bồ câu      B. Chim ưng        C. Chim đại bàng     D. Chim sẻ

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1 (2 điểm) So sánh hệ tuần hoàn của lưỡng cư, bò sát, chim, thú?

Câu 2 (2 điểm) Vì sao nói động vật có xương sống có tổ chức cao nhẩt?

Câu 3 (1 điểm) Nêu những biện pháp để bảo vệ đa dạng sinh học?

Advertisements (Quảng cáo)