Trang Chủ Chủ đề Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Sinh

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Sinh

Kiểm tra cuối học kì 2 môn Sinh học 7: Động vật nào sau đây có phôi phát triển qua biến thái?
Kiểm tra cuối học kì 2 môn Sinh học 7: Động vật nào sau đây có phôi phát triển qua biến thái?
Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Sinh học lớp 7: Răng cửa ngắn, sắc; răng nanh lớn dài nhọn; răng hàm có nhiều màu dẹp sắc, là bộ răng của động vật nào dưới đây ? I....
Đề kiểm tra học kì 2 Sinh học 7: Các ngón chân có vuốt cùn không thu được vào trong đệm thịt, thích nghi với cách bắt mồi nào sau đây?
Đề kiểm tra học kì 2 Sinh học 7: Các ngón chân có vuốt cùn không thu được vào trong đệm thịt, thích nghi với cách bắt mồi nào...
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 7: Cánh ngắn, yếu; chân cao, to, khoẻ, có 2 đến 3 ngón. Đây là đặc điểm của nhóm chim nào? I. TRẮC NGHIỆM: (2đ) Hãy chọn phương án...
Đề thi cuối học kì 2 Sinh học 7: Các ngón chân có vuốt cong, dưới bàn chân có đệm thịt dày, thích nghi với cách bắt mồi nào?
Đề thi cuối học kì 2 Sinh học 7: Các ngón chân có vuốt cong, dưới bàn chân có đệm thịt dày, thích nghi với cách bắt mồi nào?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 7: Trình bày đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sống bay. Dơi mang những đặc điểm nào của lớp Thú ? I. TRẮC NGHIỆM: (2đ)...
Kiểm tra học kì 2 Sinh học 7: Lớp thú sống ở những môi trường nào dưới đây ?
Kiểm tra học kì 2 Sinh học 7: Lớp thú sống ở những môi trường nào dưới đây ?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Sinh học 7: Đặc điểm có chai mông lớn, túi má lớn, đuôi dài có ở thú nào dưới đây? I. TRẮC NGHIỆM: (3đ) Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng...
Thi học kì 2 Sinh học 7: Những động vật nào có tên dưới đây có ba hình thức di chuyển: đi, bơi, bay ?
Thi học kì 2 Sinh học 7: Những động vật nào có tên dưới đây có ba hình thức di chuyển: đi, bơi, bay ?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 7: Lớp động vật nào trong nghành động vật có xương sống thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn, hô hấp bằng da và...
Quảng cáo


Kiểm tra học kì 2 Sinh học 7: Đặc điểm của hệ bài tiết ở chim giống với bò sát là
Kiểm tra học kì 2 Sinh học 7: Đặc điểm của hệ bài tiết ở chim giống với bò sát là
Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 7: Đại diện nào sau đây trong lớp lưỡng cư có vai trò chữa bệnh kinh giật ? I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) 1.. Bổ sung các chú thích vào hình sau: 1…………………….. 2……………………… 3………………………. 4………………………. A…………………….. B……………………… 2.. Hãy chọn...
Kiểm tra học kì 2 Sinh học 7: Khi gặp kẻ thù tấn công, ễnh ương phản ứng lại bằng cách
Kiểm tra học kì 2 Sinh học 7: Khi gặp kẻ thù tấn công, ễnh ương phản ứng lại bằng cách
Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 7: Cánh ngắn, yếu; chân cao, to, khoẻ, từ 2 đến 3 ngón. Đây là đặc điểm của nhóm chim nào? I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) 1.. Hãy chọn phương án trả lời...
Thi và kiểm tra học kì 2 Sinh học 7: Các loài động vật nào sau đây sống ở môi trường hoang mạc đới nóng?
Thi và kiểm tra học kì 2 Sinh học 7: Các loài động vật nào sau đây sống ở môi trường hoang mạc đới nóng?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 7: Tim 3 ngăn, có thêm vách ngăn hụt ở tâm thất, 2 vòng tuần hoàn, máu pha trộn ít. Đây là đặc điểm của lớp động vật...
Thi và kiểm tra học kì 2 Sinh học 7: Những động vật nào sau đây có 2 hình thức di chuyển ?
Thi và kiểm tra học kì 2 Sinh học 7: Những động vật nào sau đây có 2 hình thức di chuyển ?
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Sinh học lớp 7: Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học ? Nêu ưu và nhưọc điểm của biện pháp đấu tranh sinh học I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) 1. Hãy chọn phương...
Đề thi và kiểm tra học kì 2 Sinh học 7: Động vật có phôi phát triển qua biến thái là
Đề thi và kiểm tra học kì 2 Sinh học 7: Động vật có phôi phát triển qua biến thái là
Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 7: Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới động vật I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: Câu 1. Động vật...

Đề & bài tập hay