Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

[THCS Trần Đề] tổ chức thi cuối học kì 2 môn Sinh lớp 7 năm 2019: Khỉ vàng là động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Vậy khỉ vàng thuộc lớp nào?

Khỉ vàng là động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Vậy khỉ vàng thuộc lớp… Trong đề thi cuối học kì 2 môn Sinh lớp 7 được trường THCS Trần Đề tổ chức thi.

TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1.(2đ) Hãy khoanh tròn phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau:(mỗi ý đúng 0,25đ)

1.1.Điểm đặc trưng của hệ tuần hoàn bò sát là:

A. Có một vòng tuần hoàn, tim hai ngăn, máu pha.

B. Có hai vòng tuần hoàn, tim hai ngăn, máu pha.

C. Có hai vòng tuần hoàn, tim ba ngăn xuất hiện vách hụt, máu pha.

D. Có hai vòng tuần hoàn, tim ba ngăn, máu đỏ tươi.

1.2. Những lớp động vật nào trong ngành động vật có xương sống sau đây là động vật hằng nhiệt, đẻ con:

A. Chim, thú.            b. Cá, lưỡng cư.

c. Lưỡng cư, bò sát.     d. Chỉ có lớp thú.

1.3. Nơi có sự đa dạng sinh học nhiều nhất là:

a. Bãi cát. b. Đồi trống. c. Rừng nhiệt đới.   d. Cánh đồng lúa

Advertisements (Quảng cáo)

1.4. Khỉ vàng là động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Vậy khỉ vàng thuộc lớp:

a. Cá.            b. Lưỡng cư.        c. Chim.                  d. Thú.

1.5. Đặc điểm nào sau đây khẳng định cá voi thuộc lớp thú:

a. Chi sau tiêu giảm.      b. Đẻ trứng.

c. Nuôi con bằng sữa.     d. Chi trước biến đổi thành vây bơi.

1.6. Lưỡng cư có 4000 loài được chia làm mấy bộ:

a. 1 bộ         b. 2 bộ.        c. 3 bộ.        d. 4 bộ.

1.7. Loài nào sau đây không thuộc lớp cá.

a. Cá quả ( có lóc).  b. Cá đuối.   c. Cá trê.        d. Cá heo.

1.8. Thích phơi nắng là tập tính của:

a. Ếch đồng.        b. Chim bồ câu.

c. Thằn lằn bóng.        d. Thỏ.

Câu 2. (2đ) Lựa chọn từ hay cụm từ thích hơp như: (Hằng nhiệt, phao câu, mỏ sừng, cánh, lông vũ, bay ), điền vào chỗ trống trong câu sau:

Chim bồ câu là động vật (1)……………………………., có cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống(2)………………………, thể hiện ở những đặc điểm sau: thân hình thoi được phủ bằng(3) …………………………..nhẹ xốp: hàm không có răng, có(4)…………………..bao bọc, chi trước biến đổi thành(5)……………………, chi sau có bàn chân dài, các ngón chân có vuốt, ba ngón trước, một ngón sau. Tuyến(6)……………………………………..tiết dịch nhờn.

Advertisements (Quảng cáo)