Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 7 năm 2019 trường THCS Dương Thủy: Tại sao trong dạ dày cơ của chim, gà thường có các hạt sạn, sỏi?

CHIA SẺ

Trường THCS Dương Thủy tổ chức thi cuối học kì 2 lớp 7 môn Sinh năm 2019 – 2020: Tại sao trong dạ dày cơ của chim, gà thường có các hạt sạn, sỏi?

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn ý  trả lời đúng trong các câu hỏi sau rồi ghi vào tờ giấy làm bài kiểm tra.

Câu 1: Nguyên nhân nào không gây ra sự suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta?

A. Khai thác gỗ quá mức.     B. Tích cực trồng rừng.

C. Phá rừng làm nương rẩy.  D. Sự ô nhiễm môi trường.

Câu 2: Những loài động vật nào sau đây là động vật biến nhiệt, đẻ trứng?

A. Chim bồ câu, thỏ, cá sấu.    B. Thỏ, cá chép, ếch đồng.

C. Cá chép, ếch đồng, rắn ráo. D. Ếch đồng, cá chép, chim bồ câu.

Câu 3: Đặc điểm cấu tạo quan trọng nhất để phân biệt bộ gặm nhấm, bộ ăn sâu bọ và bộ ăn thịt  là

A. đời sống                      B. tập tính

C. bộ răng                       D. cấu tạo chân

Câu 4: Hệ hô hấp của chim bồ câu gồm những cơ quan nào?

A. Khí quản và 9 túi khí.

B. Khí quản, 2 phế quản và 2 lá phổi.

C. Khí quản, 2 phế quản và 9 túi khí.

D. Cả a, b và c.

Câu 5: Cấu tạo và hoạt động hô hấp của ếch như thế nào?

A. Xuất hiện phổi.

B. Hô hấp nhờ sự nâng lên, hạ xuống của thềm miệng.

C. Da có hệ mao mạch dày làm nhiệm vụ hô hấp.

B. Cả a,b,c.

Câu 6: Ốc xà cừ được xếp vào cấp độ đe dọa tuyệt chủng nào của động vật quý hiếm?

A. Rất nguy cấp        B. Nguy cấp

C. Ít nguy cấp          D. Sẽ nguy cấp

Câu 7: Cơ thể đa bào, đối xứng hai bên, bộ xương ngoài bằng kitin và các phần phụ phân đốt khớp động với nhau là đặc điểm của ngành động vật nào sau đây?

A. Động vật có xương sống.    B. Chân khớp.

C. Thân mềm.                        D. Động vật nguyên sinh.

Câu 8: Những động vật thuộc lớp bò sát là

A. thạch sùng, ba ba,cá trắm. B. ba ba, tắc kè, ếch đồng.

rắn nước, cá sấu, thạch sùng.           D. ếch đồng, cá voi,thạch sùng.

Câu 9. Các bộ phận hệ thần kinh của thỏ:

A. Não bộ và các dây thần kinh.

B. Não bộ và tủy sống.

C. Não bộ, tủy sống và các dây thần kinh.

D. Tủy sống và các dây thần kinh.

  Câu 10 Đặc điểm giống nhau giữa lớp chim và lớp thú:

A. Thụ tinh trong, đẻ trứng, nuôi con bằng sữa diều.

B. Là động vật hằng nhiệt.

C. Cơ quan hô hấp là các ống khí.

D. Tất cả đều sai.

Câu 11. Hệ hô hấp của thằn lằn hoàn chỉnh hơn ếch là:

A. Mặt trong của phổi có nhiều vách ngăn hơn.

B. Thực hiện hô hấp nhờ sự co giãn của cơ liên sườn.

C. Diện tích trao đồi khí tăng

D. Tất cả đều đúng.

Câu 12. Trong các hình thức sinh sản dưới hình thức nào được xem là tiến hóa nhất:

A. Sinh sản vô tính                                    B. Sinh sản hữu tính.

C. Sinh sản hữu tính và thụ tinh trong         D. Sinh sản hữu tính và thụ tinh ngoài có nhau thai.

 II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 13: (3 điểm)  Hãy trình bày đặc điểm chung của  lớp thú.

Câu 14: (2 điểm) Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học? Kể tên, nêu ưu điểm và hạn chế của  các biện pháp đấu tranh sinh học.

Câu 15: (1điểm) Tại sao thân và đuôi của thằn lằn bóng đuôi dài là động lực chính của sự di chuyển mà không phải là chi trước và chi sau?

Câu 16: (1 điểm) Tại sao trong dạ dày cơ của chim, gà thường có các hạt sạn, sỏi?