Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 7 trường THCS Minh Tân 2019: Giải thích sự tiến hóa của hình thức sinh sản hữu tính.

Trường THCS Minh Tân tổ chức thi cuối học kì 2 lớp 7 môn Sinh học năm học 2019 – 2020, các em cùng tham khảo chi tiết.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Ở động vật, sinh sản vô tính có hai hình thức chính là

A. phân đôi cơ thể và mọc chồi.  B. tiếp hợp và phân đôi cơ thể.

C. mọc chồi và tiếp hợp.             D. ghép chồi và ghép cành.

Câu 2. Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa là đặc điểm của:

A. Lớp Lưỡng cư.   B. Lớp Bò sát.

C. Lớp Chim.        D. Lớp Thú.

Câu 3. Thích phơi nắng là tập tính của:

A. Ếch đồng.                  B. Chim bồ câu.

C. Thằn lằn bóng.           D. Thỏ.

Câu 4. Biện pháp tiêu diệt sinh vật gây hại nào dưới đây là biện pháp đấu tranh sinh học:

A.dùng keo dính chuột.            B.dùng mèo bắt chuột.

C.bẫy chuột.                              D.thuốc diệt chuột.

Câu 5.Vì sao sự đẻ con lại được xem là hình thức sinh sản hoàn chỉnh hơn so với sự đẻ trứng?

A. Vì trong sự đẻ con, phôi được phát triển trong cơ thể mẹ nên an toàn hơn.

B. Vì trong sự đẻ con, phôi được phát triển trong cơ thể của bố nên an toàn hơn.

C. Vì trong sự đẻ con, xác suất trứng gặp tinh trùng là thấp hơn.

D. Vì trong sự đẻ con, phôi được phát triển bên ngoài cơ thể mẹ nên an toàn hơn.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 6. Đặc điểm nào dưới đây không có ở các động vật đới nóng?

A. Di chuyển bằng cách quăng thân.

B. Thường hoạt động vào ban ngày trong mùa hè.

C. Có khả năng di chuyển rất xa.

D. Chân cao, móng rộng và đệm thịt dày.

Câu 7. Dơi ăn quả thuộc lớp:

A. Lưỡng cư.       B. Bò sát.

C. Chim.             D. Thú.

Câu 8. Sự phát triển có qua giai đoạn biến thái là ở:

A. Chim.              B. Thú.

C. Ếch.               D. Thằn lằn.

Câu 9. Hiện tượng ngủ đông của động vật đới lạnh có ý nghĩ gì?

A. Giúp cơ thể tiết kiệm năng lượng.

Advertisements (Quảng cáo)

B. Giúp cơ thể tổng hợp được nhiều nhiệt.

C. Giúp lẩn tránh kẻ thù.

D. Tránh mất nước cho cơ thể.

Câu 10.Dựa vào sơ đồ cây phát sinh giới động vật sau em hãy cho biết:

Trong các động vật sau, động vật nào có quan hệ họ hàng gần với chim bồ câu nhất?

A.Ốc sên                    B. Châu chấu

C.Giun đất                             D.Cá chép

PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1(3,0điểm).Nêu đặc điểm chung của lớp thú?

Câu 2(2,0 điểm).Nêu lợi ích của đa dạng sinh học? Nguyên nhân suy giảm và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học?

Câu 3 (1,0 điểm).Giải thích sự tiến hóa của hình thức sinh sản hữu tính.

Advertisements (Quảng cáo)