Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Kiểm tra học kì 2 Sinh học 7: Động vật thích nghi với môi trường hoang mạc đới nóng có đặc điểm

CHIA SẺ
Đề kiểm tra môn Sinh học lớp 7 – học kì 2: Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay với cá chép hơn?

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ)

1.. Đánh dấu (+) vào ô         ch câu trả li đúng trong các câu sau:

1. Động vật thích nghi với môi trường hoang mạc đới nóng có đặc điểm:

A. Chân cao, móng rộng, đệm thịt dày

B. Bộ lông màu nhạt giống màu cát

C. Có bướu mỡ (lạc đà)

D. Cả A, B và C đều đúng.

2. Những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống ở nước là:

A. Đầu dẹp nhọn, mắt, mũi ở vị trí cao trên đầu, chi sau có màng bơi, da có

chất nhầy

B. Đầu dẹp nhọn, mắt ếch lồi, có 2 mi, mi dưới trong suốt cử động được, da

có chất nhầy.

C. Đầu dẹp nhọn, da có chất nhầy, mũi là cơ quan khứu giác đồng thời là cơ

quan hô hấp.

D. Đầu dẹp nhọn, mũi là cơ quan hô hấp, chi sau có màng nối các ngón.

3. Đặc điểm cá voi thích nghi với đời sống ở nước là:

A. Cơ thể hình thoi, cổ không phân biệt với thân

B. Có vây đuôi nằm ngang, chi trước biến thành vây.

C. Có lớp mỡ dưới da dày nên cơ thể tuy lớn nhưng vẫn nhẹ.

D. Bán cầu não lớn, có nhiều nếp nhăn, thính giác rất phát triển.

4. Đặc điểm cấu tạo của chuột chũi thích nghi với đời sống đào hang trong đất là:

A. Đào hang trong đất tìm ấu trùng, sâu bọ và giun đất

B. Thị giác kém phát triển nhưng khứu giác rất phát triển

C. Chi trước ngắn, bàn tay rộng và ngón tay to khoẻ

D. Có những lông xúc giác dài trên mõm, thích nghi với cách thức đào bới,

tìm mồi

2.. Tìm những từ hoặc cụm từ thích hp điền vào chỗ trống (…) thay cho các số 1, 2,3… để hoàn thiện các câu sau:

Nhau thai có….. (1)…… dinh dưỡng từ ……. (2)…… vào phôi qua…… (3)…… và cũng qua dày rốn và nhau thai,……….(4)…………từ phôi………….. ……(5)………..cơ thể mẹ. Hiện tượng…………(6)………có……….(7)…………được gọi là hiện tượng……..(8)………..

II. T LUẬN (6đ)

1.. Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay với cá chép hơn?

2.. Trình bày đặc điểm chung của lớp thú.

3.. Trình bày sự tiến hoá của hệ thần kinh ở động vật ?


I. TRẮC NGHIỆM: (4đ)

1..

1

2

3

4

D

A

A,B,C,D

C

2.

(1) – vai trò đưa chất,                  (2) – cơ thể mẹ.                (3) – dây rốn,

(4) – chất bài tiết,                         (5) – được chuyển sang,          (6) – đẻ con,

(7) – nhau thai,                             (8) – thai sinh

II. TỰ LUẬN: (6đ)

1. Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn so với cá chép vì: cá voi thuộc lớp Thú bắt nguồn từ nhánh có cùng gốc với hươu sao, khác hẳn so với cá chép (thuộc lớp Cá xương)

2. Đặc điểm chung của lớp Thú.

– Là động vật có xương sống có tổ chức cao nhất

– Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ.

– Có lông mao bao phủ cơ thể

– Bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh, răng hàm

– Tim 4 ngăn, là động vật hằng nhiệt.

– Bộ não phát triển.

3. Sự tiến hoá của hệ thần kinh ở động vật:

* Hệ thần kinh: từ chưa phân hoá —> hình thành (đơn giản) —> phức tạp hoá —> hoàn chỉnh.

* Hệ thần kinh: từ chưa có đến thần kinh hình mạng lưới đến thần kinh hình chuỗi hạch đến thần kinh hình ống với bán cầu đại não ngày càng phức tạp, thể liện như sau:

Động vật không xương sống

Động vật có xương sống

ĐVNS

Ruột

khoang

Chân khớp, giun

Ếch

Bò sát

Chim

Thú

Chưa

Mạng

Chuỗi

hạch

Thần kinh hình ống (não bộ và tuỷ sống)

Tiểu não                 Não trước