Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

[THCS Đông Bình] thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD: Thế nào là di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể? Cho biết tên 2 di sản văn hoá vật thể, 2 di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam được UNESCO Công nhận di sản văn hoá thế giới ?

CHIA SẺ

Chi tiết đề kiểm tra cuối học kì 2 môn GDCD lớp 7 năm học 2019 – 2020 của trường THCS Đông Bình, đề thi cụ thể như sau

I/ Trắc nghiệm: (2.0 điểm) Chọn chữ in hoa trước ý trả lời đúng (0.25 đ/câu)

Câu 1: Trong các hành vi sau đây, theo em hành vi nào xâm phạm đến quyền trẻ em?

A. Đánh đập, hành hạ trẻ em.

B. Không bắt trẻ em bỏ học để lao động kiếm sống.

C. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.

D. Buộc trẻ em nghiện hút phải đi cai nghiện.

Câu 2: Trong các di sản văn hóa sau đây là di sản văn hóa phi vật thể?

A. Vịnh Hạ Long

B. Hồ Gươm

C. Cồng chiêng Tây Nguyên

D. Phố cổ Hội An

Câu 3: Di sản văn hóa của nước ta được công nhận là di sản văn hóa thế giới:

A. Chùa Một Cột

B. Bến Nhà Rồng.

C. Ca trù

D. Hoàng thành Thăng Long.

Câu 4: Trong các hành vi sau, hành vi nào gây ô nhiễm phá hủy môi trường?

A. Săn bắt động vật qúy, hiếm trong rừng.

B. Khai thác gỗ theo chu kỳ, kết hợp cải tạo rừng.

C. Trồng cây gây rừng phủ xanh đồi trọc.

D. Không phá rừng để trồng cây lương thực.

Câu 5: Tác dụng quan trọng nhất của rừng là:

A. Ngăn lũ, chống xói mòn.

C. Phục vụ việc học tập, tìm hiểu tự nhiên.

B. Lấy gỗ làm nhà, đồ dựng trong sinh hoạt.

D. Phục vụ tham quan, du lịch.

Câu 6. Ý kiến đúng về “sống và làm việc có kế hoạch”:

A. Việc làm đến đâu biết đến đó.

B. Thích thì làm dở thì bỏ.

C. Biết cân đối thời gian học và chơi.

D. Vừa học vừa chơi cho thỏa thích.

Câu 7: Để thực hiện tốt “sống và làm việc có kế hoạch” học sinh phải:

A. Đó lập ra kế hoạch phải thực hiện.

B. Biết điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

C. Chẳng cần kế hoạch.

D. Bố mẹ bảo thì mình làm.

Câu 8: “Trẻ em có quyền khai sinh và có quốc tịch” là thuộc nhóm quyền:

A. Quyền được bảo vệ.

B. Quyền được chăm sóc.

C. Quyền được giáo dục.

D. Quyền phát triển.

II/ Tự luận: (8.0 điểm).

Câu 1 (2.5 điểm): Thế nào là di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể? Cho biết tên 2 di sản văn hoá vật thể, 2 di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam được UNESCO Công nhận di sản văn hoá thế giới ?

Câu 2 (2,5 điểm): Hãy nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ Ban Nhân dân xã, phường, thị trấn? Hãy kể 4 việc làm mà gia đình đến cơ quan chính quyền cơ sở giải quyết?.

Câu 3 (3 điểm): Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, bố mẹ Tú phải làm lụng vất vả sớm khuya, chắt chiu từng đồng để cho anh em Tú được đi học cùng các bạn. Nhưng do đua đòi, ham chơi, Tú đã nhiều lần bỏ học đi chơi với những bạn xấu. Kết quả học tập ngày càng kém. Có lần bị bố mắng, Tú bỏ đi cả đêm không về nhà. Cuối năm học, Tú không đủ điểm để lên lớp và phải học lại.

Hãy nêu nhận xét của em về việc làm sai của bạn Tú. Theo em Tú không làm tròn bổn phận nào của trẻ em?