Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

[THCS Bình Thạnh] thi học kì 2 lớp 7 môn Văn năm 2020: Hãy chứng minh tính đúng đăn của câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim”

CHIA SẺ

Mời các em cùng nhau tham khảo chi tiết đề kiêm tra kiến thức cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 7 trường THCS Bình Thạnh năm 2019 – 2020, đề thi gồm 3 câu cụ thể như sau:

Câu 1: (2 điểm)

Cho đoạn trích:

“Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng

a, Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Tác giả văn bản là ai?

b, Xác định ý nghĩa văn bản em vừa xác định?

Câu 2 (2 điểm)

a, Thế nào là rút gọn câu?

b, Tìm câu rút gọn trong những cây sau và cho biết thành phần nào của câu được lược bỏ?

“Hai ba người đuổi theo nó. Rồi ba bốn người, sáu bảy người”.

(Nguyễn Công Hoan)

Câu 3 (6 điểm)

Hãy chứng minh tính đúng đăn của câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim”