Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 Thi Toán lớp 7 giữa học kì 1 trường THCS Minh Khai...

Thi Toán lớp 7 giữa học kì 1 trường THCS Minh Khai Hà Nội: Tính diện tích mảnh đất

CHIA SẺ

PGD&ĐT QUẬN BẮC TỪ LIÊM – TRƯỜNG THCS MINH KHAI

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I – Năm học: 2018 – 2019

Môn: Toán – Lớp 7

(Thời gian làm bài 90 phút)

I.Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Kết quả của phép tính [-1/2]2 : ¾ là:

A.-1/3                B. 1/3            C. -3/16       D. 3/16

Câu 2: Giá trị của x thỏa mãn (3x – 2)2 = 16 là:

A.2 và -2/3            B. -2 và 2/3      C. 4/3 và 0      D. x ∈ tập hợp rỗng

Câu 3: Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Đường thẳng c vuông góc với b khi:

A.c ⊥ a        B. c cắt a        C. c // a     D. c trùng a

Câu 4: Cho hình vẽ, a//b nếu

A.∠A= ∠B4

B. ∠A= ∠B1

C. ∠A+ ∠B3= 1800

D. ∠A= ∠B2

II. Phần tự luận

Bài 1 (1,5điểm). Thực hiện phép tính

Bài 2 (1,5điểm). Tìm x biết:

a). x/4 = 3/10       b. |x + 1/5| – 4 = -2         c. [x + ½]2 = 1/16

Bài 3 (2điểm). Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 32 m, tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là 5/3. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.

Bài 4 (2,5điểm). Cho tam giác ABC góc B = 650; góc C = 650. Kẻ tia Ax là tia đối của tia AB. Vẽ tia Ay song song với BC và tia Ay nằm giữa hai tia Ax, AC.

a) Tính góc BAC

b) Tính góc Bay

c) Chứng minh tia Ay là tia phân giác của góc xAC

Bài 5 (0,5điểm). Cho a + c = 2b và 2bd = c (b + d) (với b, d khác 0).

Chứng minh a/b = c/d