Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Thi kì 2 môn Văn lớp 7 trường THCS Cảnh Hóa: Chứng minh câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”

Chứng minh câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”… được trích trong đề thi học kì 2 lớp 7 môn Ngữ Văn trường THCS Cảnh Hóa

Câu 1: (2,0 điểm)

a. Thế nào là dùng cụm chủ vị để mở rộng câu?

b. Tìm cụm chủ vị làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong câu sau. Cho biết cụm chủ vị làm thành phần gì?

– Khi bắt đầu kháng chiến nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.

Câu 2: (2,0 điểm)

a. Văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” do ai viết?

b. Nêu giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của văn bản đó?

Câu 3: (6,0 điểm) Chứng minh câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

Advertisements (Quảng cáo)