Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Lý trường THCS Đồng Đăng 2020: Thế nào là chất dẫn điện? Chất cách điện? Cho ví dụ?

Thế nào là chất dẫn điện? Chất cách điện? Cho ví dụ?… trích trong đề thi học kì 2 môn Lý lớp 7 năm học 2019 – 2020 trường THCS Đồng Đăng

I.TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Khoanh tròn chữ cái đầu câu đáp án đúng nhất trong các câu hỏi sau:

Câu 1: Trong các cách nào sau đây làm thước nhựa nhiễm điện.

A. Đập nhẹ thước nhựa nhiều lần lên bàn.

B. Cọ xát mạnh thước nhựa lên mảnh vải khô nhiều lần

C. Chiếu ánh sáng đèn vào thước nhựa

D. Đưa thước lại gần nam châm.

Câu 2: Vật nào dưới đây là vật dẫn điện:

A. Ly thủy tinh   B. Ruột bút chì   C. Thanh gỗ khô    D. Cục sứ

Câu 3: Tác dụng hoá học của dòng điện được ứng dụng để:

A. Chế tạo bóng đèn.     B. Chế tạo nam châm.

Advertisements (Quảng cáo)

C. Mạ điện.     D. Chế tạo quạt điện.

Câu 4: Ampe kế có giới hạn đo là 500mA phù hợp để đo cường độ dòng điện nào dưới đây?

A. Dòng điện đi qua đèn điốt phát quang có cường độ là 50mA.

B. Dòng điện đi qua bóng đèn pin có cường độ là 0,03A.

C. Dòng điện đi qua bóng đèn xe máy có cường độ là 0,6A.

D. Dòng điện đi qua bóng đèn xe máy có cường độ là 0,4A

Câu 5: : Đơn vị đo hiệu điện thế của dòng điện là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. Niu tơn (N)   B. Am pe (A)    C. Đề xi ben (dB)   D.Vôn (V)

Câu 6: Dụng cụ nào sau đây là nguồn điện?

A. Ắc quy    B. Ti vi     C. Quạt điện     D.Máy giặt .

II.TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 7: (2 điểm) Đổi đơn vị?

a) 2000mA = ………..A

b) 0,5 A = ..……. mA

c) 650 mV = …………V

d) 3 kV = …….… mV

Câu 8: (2 điểm)

a) Dòng điện trong kim loại là gì?

b) Thế nào là chất dẫn điện? Chất cách điện? Cho ví dụ?

Câu 9 :(3 điểm)

a) Em hãy nêu quy ước về chiều dòng điện?

b) Vẽ sơ đồ mạch điện và xác định chiều dòng điện gồm: Nguồn điện (1 pin), 1 bóng đèn, 1 am pe kế, 1vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn, 1 công tắc mở

Advertisements (Quảng cáo)