Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Tham khảo đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Toán mới nhất 2021

Xem ngay đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021. Đề thi gồm 6 câu trắc nghiệm và 7 câu tự luận có đáp án cụ thể như sau

PHÒNG GD&ĐT ……….

TRƯỜNG THCS ……….

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2021- 2022

Môn: TOÁN- LỚP 7

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Kết quả của phép tính (-5)7 : (-5)2 là:

A. (-5)14 B. 15 C. (-5)5 D. (-5)9

Câu 2.Tiên đề Ơclít được phát biểu:“Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a ….”

A. Có duy nhất một đường thẳng đi qua M và song song với a.

B. Có hai đường thẳng song song với a.

C. Có ít nhất một đường thẳng song song với a.

D. Có vô số đường thẳng song song với a.

Câu 3. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Nếu a // c và b // c thì a // b           B. Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a // b

C. Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a ⊥ b           D. Nếu a ⊥ c và b // c thì a ⊥ b

Câu 4.  Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong:

Advertisements (Quảng cáo)

A. Bù nhau B. Phụ nhau C. Bằng nhau D. Kề nhau

Câu 5. Kết quả của phép tính:

Câu 6. Cho đẳng  thức ad = bc (a, b, c, d ≠ 0). Ta suy ra:

II. TỰ LUẬN:(7,0 điểm)

Câu 7. (1,5 điểm) Tính

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 8. (1,5 điểm): Tìm

Câu 9. (1 điểm)  Tìm các số a, b, c  biết:  3a =2c và 5c =9b  và a + b – c = – 44

Câu 10. (1 điểm). Ba lớp 7A, 7B, 7C tham gia lao động trồng cây. Biết rằng số cây lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt tỉ lệ với 6; 4; 5 và tổng số cây trồng được của 3 lớp là 90 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được.

Câu 11. (0,5 điểm) Cho hình vẽ. Biết a // b .

Góc A = 90º; góc C = 110o.

Tính số đo của góc B và góc D?

Câu 12.(0,75 điểm) Cho hình vẽ, biết

Góc A = 140o, góc B = 60o, Góc C = 160o. Chứng tỏ: Ax // Cy

Câu 13 (1 điểm). Dành cho HS khá giỏi.

—- HẾT —-

HƯỚNG DẪN CHẤM

A. TRẮC NGHIỆM : (4,0 điểm). Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C D A C B A D B

B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)