Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Tổng hợp 3 Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 7 – Hà Nội hay nhất

Gửi tới các em học sinh Bộ 3 đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán của Hà Nội – gồm Tây Hồ, Hà Đông, Bắc Từ Liêm. Đề giúp các em ôn tập và chuẩn bị cho kì thi sắp tới

ĐỀ SỐ 1

TRƯỜNG MARIE CURIE

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học: 2020 – 2021

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1. (2 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau (Tính bằng cách hợp lý nếu có thể):

Bài 2. (3 điểm) Tìm x biết:

Bài 3. (2 điểm) Số học sinh ba khối 6, 7, 8 của một trường THCS theo thứ tự tỉ lệ với các số 41; 30; 29. Biết rằng tổng số học sinh khối 6 và khối 8 là 560 em. Tính số học sinh mỗi khối trường đó.

Bài 4. (2 điểm) Cho hình vẽ sau, biết rằng DE // Ax, góc xAB = 30o , góc DBC = 60o, góc Bcy = 120o

a) Tính góc ABE

b) Chứng minh Cy // Ax

c) Chứng minh AB ⊥ BC

Bài 5. (1 điểm)

a) Tìm x biết: (3x-1)6 = (3x-1)4

b) Cho a,b,c là các số khác 0 sao cho

Tính giá trị của biểu thức:

—– HẾT —–

ĐỀ SỐ 2

PHÒNG GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

Năm học  2019-2020

Thời gian làm bài : 60 phút

Advertisements (Quảng cáo)

Môn : TOÁN 7

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Chọn chữ cái đúng đứng trước của câu trả lời đúng (viết vào bài làm).

Câu 1: Nếu x2 = 3 thì x bằng :

Câu 2 : Cho đẳng thức ab=3.6. Tỉ lệ thức nào dưới đây sai :

Câu 3 : Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba của số 7,69953 là :

A. 7,7     B. 7,690      C.7,699         D. 7,6

Câu 4 : Cho hình vẽ biết a//b, thì:

A. x = 700

B. x = 1320

C. x = 660

Advertisements (Quảng cáo)

D. x = 480

II. TỰ LUẬN

Bài 1 : (2,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

Bài 2: (3,5 điểm) Tìm x,y biết:

a) 18.3x-2 + 3x = 243

Bài 3 : (2,5 điểm) Cho hình vẽ. Biết góc zMx’ = 120o , góc zNy’ = 120o, góc zAB = 35o, góc Bcy = 125o

a. Chứng minh xx’//yy’

b. Tính góc ABC và cho biết đường thẳng AB có vuông góc với đường thẳng BC không ?

Bài 4 : (0,5 điểm) Tìm x,y,z biết x + y + z  ≠ 0 và


ĐỀ SỐ 3

PHÒNG GD&ĐT QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS XUÂN ĐỈNH

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

Năm học: 2020 – 2021

Bài 1. (2,5 điểm) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý (nếu có thể)

Bài 2: (2,0 điểm) Tìm x:

Bài 3. (2,0 điểm) Trong đợt quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, số tiền ủng hộ của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với các số 5; 6; 9. Tính số tiền của mỗi lớp ủng hộ biết lớp 7B ủng hộ nhiều hơn lớp 7A là 35000 đồng.

Bài 4. (3,0 điểm)

Cho hình vẽ bên

a) Chứng minh: m // n

b) Tính số đo góc D1, D2

c) Chứng minh: a ⊥ p

d) Gọi Bx và Dy lần lượt là tia phân giác của góc ABD và góc CDG

Chứng minh: Bx // Dy

Bài 5 (0,5 điểm) Cho dãy tỉ số bằng nhau:

Tính giá trị biểu thức;

——- HẾT ——-

Advertisements (Quảng cáo)