Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 7 chương 1 trường...

Đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 7 chương 1 trường THCS Vọng Thê

CHIA SẺ

Các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 7 chương 1 của trường THCS Vọng Thê năm học 2015 – 2016.

Mục tiêu kiểm tra kiến thức: đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song. Vận dụng linh hoạt các tính chất, định lí vào các bài tập.

Trường:  THCS Vọng Thê

KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC CHƯƠNG 1

Môn: Toán 7 (Hình học 7)

Thời gian: 45 phút

ĐỀ KIỂM TRA:

1: (1,0đ)hinhcau1

Trong Hình 1 có mấy cặp góc đối đỉnh?Hãy nêu tên các cặp góc đó.

 

 

 

2: (0,5đ)

Cho điểm A và đường thẳng d. Hãy vẽ đường thẳng d’ đi qua điểm Avuông góc với đường thẳng d.  

cau2hinh

3 :  (1,0đ)

Cho đoạn thẳng AB dài 6 cm. Hãy vẽ đường thẳng trung trực của đoạn thẳng AB.

4:  (2,0đ)

Xem Hình 2. Hãy cho biết:cau4_hinh

a)Góc so le trong với góc ∠A1?

b)Góc đồng vị với góc ∠A1?

c) Góc đồng vị với góc ∠A3?

d) Góc trong cùng phía với góc ∠A1?

5:  (4,0đ)

Xem Hình 3, cho biết a ⊥ d  và b ⊥ d và góc ∠B4 = 1400hinh3

a) Vì sao a//b?

b) Tính góc ∠A2 ?

c) So sánh góc ∠Avà góc ∠B2.

d) Tính góc ∠A1?

 

6:  (1,5đ)

Định lí: “ Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau”.

Hãy vẽ hình minh họa và viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu cho định lí trên.

Duyệt của BGH            Duyệt của TT                   GVBM

 

   ……………                 Hồ Thị Cúc                        Nguyễn Bin     


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 7:MÔN TOÁN – HÌNH HỌC CHƯƠNG 1

Tóm tắt lời giải và thang điểm:

1: Có hai cặp góc đối đỉnh:

Góc O1 và O3 (0,5 đ)

Góc ∠O2 và ∠O4  (0,5 đ)

2:  (1,0 đ)

dap an cau 2

3: (1,0 đ)

cau3

4:

a. Góc so le trong với góc ∠A1 là ∠B3.  (0,5đ)

b. Góc đồng vị với góc ∠A1 là  ∠B1.    (0,5đ)

c. Góc đồng vị với ∠A3 là ∠B3 (0,5đ)

d. Góc trong cùng phía với góc ∠Alà  ∠B4   (0,5đ)

5:

a) Ta có: a ⊥ d (0,25đ)

b ⊥ d (0,25đ)

Theo tính chất 1 của quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song suy ra: a//b.   (0,5đ)

b) Do ∠A2   và ∠B4   là hai góc so le trong bằng nhau   (0,5đ)

Suy ra: ∠A2   = ∠B4   = 1200   (0,5đ)

c) Do ∠A2   và ∠B2   là hai góc đồng vị bằng nhau.   (0,5đ)

Suy ra: ∠A2 = ∠B2    (0,5đ)

d) Vì ∠A1  và ∠B4    là hai góc trong cùng phía bù nhau (

0,25đ)

Nên ta có: ∠A1  + ∠B4  = 180(0,25đ)

Suy ra: ∠A1  = 1800 – ∠B4

=1800 – 1200

=600  (0,5 đ)

6: cau6

CHIA SẺ