Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán của...

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán của Phòng GD&ĐT Lục Ngạn

CHIA SẺ

Đề thi kiểm tra giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán của Phòng GD&ĐT Lục Ngạn năm học 2015 -2016.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: TOÁN LỚP 7

Thời gian làm bài: 90 phút

1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:

Cau1

2. (3 điểm)

1. Tìm x, biết:

cau2_1

2. Tìm x, y biết:

x/3 = y/5 và y – x = 24 .

3. (1,5 điểm) :

Trong phong trào thi đua hái hoa điểm tốt, số hoa đạt được của ba bạn Linh, Nga, Hương lần lượt tỉ lệ với 3;2;4. Tính số hoa điểm tốt của mỗi bạn biết rằng tổng số hoa đạt được của ba bạn là 72 bông.

4.( 3 điểm)

  1. Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Góc xOy có số đo là 1000. Tính số đo các góc tạo thành bởi hai đường thẳng  xx’ và yy’?cau4

2.Cho hình vẽ  bên.

a) Vì sao a//b ?

b) Tính số đo của Â1; Â4             

Bài 5. (0,5 điểm)

Cho ba số  khác nhau từng đôi một và khác 0 thỏa mãn:   bai5Chứng minh:  bai5_1

không phụ thuộc vào các giá trị của a, b, c.


ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

Môn :  Toán 7

Dưới đây là hướng dẫn cơ bản, bài làm của HS  phải trình bày chi tiết. HS giải bằng nhiều cách khác nhau đúng vẫn cho điểm tối đa. HS làm đúng đến đâu cho điểm đến đó. (Nếu quá trình lập luận và biến đổi bước trước sai thì bước sau đúng cũng không cho điểm).

dap an cau 1_2
Đáp án câu 1,2 đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7
Đáp án câu 3 đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7
Đáp án câu 3 đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7
Đáp án câu 4 đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7
Đáp án câu 4 đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7
Đáp án câu 5 đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7
Đáp án câu 5 đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7
CHIA SẺ