Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết Đại số chương 1 Toán 7 có...

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số chương 1 Toán 7 có đáp án 2015

CHIA SẺ

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số chương 1 Toán 7 có đáp án năm học 2015 – 2016. Đề trắc nghiệm và tự luận. Thời gian làm bài 45 phút.

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1(TN+TL)

MÔN: TOÁN ĐẠI SỐ 7 – HỌC KÌ 1

Thời gian: 45 phút

I / TRẮC NGHIỆM : ( 4 điểm ) Phần này học sinh làm bài ngay trên đề  .

1 : (2đ) Hãy điền dấu X vào ô đúng , sai

Câu Nội dung Đúng Sai
A Với x , y , z ∈ Q  ; x + y = z suy ra x + z = y
B Với x Q ta có :cau1n
C Với x ∈ Q ta có : xm . xn = xm . n
D Với x ∈ Q ta có : ( xm )n = xm + n
E Nếu a/b = c/d thì a . d = b . c ( b ≠ 0; d ≠ 0)
F Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn
G Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho a2 = x
H Số vô tỉ là số viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

2 : (0,5đ) Tỉ lệ thức a/b = c/d với a , b , c , d 0 ta có thể suy ra :

cau23 : (0.5đ) Cho tỉ lệ thức cau3Giá trị x bằng :

A. 4              
B.– 4            
C.8            
D.– 8

4 : (0,5đ) Nếu  √x = 2 thì x2 = ?

A.2        
B.4          
C.8                      
D.16

5 : (0,5đ) Căn bậc hai của 25 là :

A .  5              
B.– 5              
C.5                
D.125

II/ TỰ LUẬN : (6 điểm) Phần này học sinh làm trên giấy riêng .

6 : (2đ) Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lý nếu có thể )

a/ ( – 3,15) . (- 7,2) + (- 3,15) . 12,4 + 4,8 . (- 3,15)

b/cau6b

7 : (2đ) Tìm x biết :

cau7

8 : (2đ) Tính độ dài các cạnh của một tam giác , biết chu vi tam giác là 36 cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số : 3 ; 4 ; 5 .


Đáp án và hướng dẫn giải đề kiểm tra 1 tiết Toán đại số 7 chương 1

I/ TRẮC NGHIỆM : ( 4đ )

1 : (2đ) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ

A Sai B Đúng C Sai D Sai E Đúng F Đúng G Sai H Đúng

2 (0,5đ) Chọn C

3 ( 0,5đ) Chọn B

4 (0,5đ) Chọn D

5 (0,5đ) Chọn A

II/ TỰ LUẬN : ( 6đ )

6 : (2đ) Mỗi câu tính đúng 1đ

a/ ( – 3,15) . (- 7,2) + (- 3,15) . 12,4 + 4,8 . (- 3,15)

= ( – 3,15 ) . (- 7,2 + 12,4 + 4,8) (0,5đ)                                     = ( – 3,15 ) . 10 = – 31,5        (0,5đ)

DAP AN 6B

7 : (2đ) Mỗi câu tính đúng 1điểm

DAP AN CAU 7

8 : (2đ) Gọi x , y , z lần lượt là độ dài các cạnh của tam giác  (cm) ( x , y , z > 0 )        (0,25đ)

Chu vi của tam giác là 36 cm nên x + y + z = 36         (0,25đ)

Vì các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 3 , 4 , 5 nên  x/3 =y/4 = z/5      (0,25đ)

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

2015-10-17_104935 (0,25đ)

Suy ra : x = 3 . 3 = 9 (TM)            (0,25đ)

y = 4 . 3 = 12 (TM)                      (0,25đ)

z = 5 . 3 = 15 (TM)                      (0,25đ)

Vậy độ dài các cạnh của tam giác lần lượt là : 9cm , 12cm , 15cm .   (0,25đ)

CHIA SẺ