Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 7 trường THCS Vũng Tàu năm 2020: Theo tác giả những phẩm chất nào của người Việt càng được tỏa sáng trong đại dịch Covid – 19?

Dưới đây là đề kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 7 năm học 2019 – 2020 của trường THCS Vũng Tàu.

I. Đọc – Hiểu (4 điểm)

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:

Trong trận chiến chống dịch COVID – 19 với tinh thần “chống dịch – chống giặc” Đảng, Chính phủ Việt Nam đã sớm kêu gọi nhân dân quyết liệt, đoàn kết đồng lòng tạo nên sức mạnh tập thể, cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Từ đó đã huy động được sức mạnh hưởng ứng, chung tay của mỗi người dân, mỗi cá nhân trong phòng chống dịch. Mỗi cá nhân, các tầng lớp nhân dân, các giới tùy khả năng của mình người có tiền góp tiền, người có hiện vật góp hiện vật, người có sức giúp sức, người có ý tưởng góp ý tưởng… Với truyền thông đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã tự nguyện vận động ủng hộ một số địa phượng, cơ sở, cá nhân, với những trường hợp phải cách ly, điều trị. Những cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình đã tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID – 19. Chúng ta thấy nhiều câu chuyện đẹp và cảm động đã được lan tỏa. Càng thấy ý nghĩa sâu sắc và giá trị nhân văn lớn lao từ những quyết sách của Đảng và chính phủ, từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các bộ ngành chức năng và nhân dận… Trong khó khăn, thử thách những phẩm chất tốt đẹp của người Việt càng tỏa sáng.

(Thanh Thu – Đoàn kết là sức mạnh trong cuộc chiến chống COVID – 19 trong Tạp chí của Ban truyền giá Trung ương)

Câu 1: Em hãy chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 2: Theo tác giả những phẩm chất nào của người Việt càng được tỏa sáng trong đại dịch Covid – 19?

Câu 3:

Advertisements (Quảng cáo)

a. Em hãy chỉ ra một câu rút gọn trong đoạn văn và cho biết thành phần nào được rút gọn?

b. Lấy một ví dụ về cây rút gọn

Câu 4: Từ nội dung đoạn văn trên, em rút ra bài học gì để góp phần chung tay đẩy lùi đại dịch Covid – 19?

II.Làm văn (6 điểm)

Hãy viết một bài văn giải thích ý nghĩa câu tục ngữ

Một cây làm chẳng lên non

Ba cây chụm lại lên hòn núi cao

Advertisements (Quảng cáo)