Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Bài 11,12,13,14,15,16 trang 12 toán lớp 7 tập 1: Nhân chia số hữu tỉ

Bài 3 Toán 7: Giải Bài 11,12,13,14,15,16 trang 12 SGK toán lớp 7 tập 1: Nhân chia số hữu tỉ – Chương 1 Đại số lớp 7.

Với hai số hữu tỉ

2 so huu ti

1. Nhân hai số hữu tỉ :

nhan 2 so huu ti

2. Chia hai số hữu tỉ:

chia 2 so huu ti

3. Chú ý:

– Phép nhân trong Q có các tính chất cơ bản: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

– Thương của phép chia x cho y (y#0) gọi là tỉ số của x và y, kí hiệu là x:y

Giải bài tập trang 12 Toán 7 tập 1 chi tiết và đầy đủ:

Bài 11. Tính:

a)  (-2/7).(21/8)

b)  (0,24).(-15/4)

c) (-2).(-7/12)

Advertisements (Quảng cáo)

d) (-3/25):6

Bài giải:

gai bai 11 trang 12 SGK toan 7


Bài 12 trang 12Ta có thể viết số hữu tỉ -5/16 dưới dạng sau đây:

a) -5/16 là tích của hai số hữu tỉ . Ví dụ  -5/16 =  -5/2 .1/8

b)  -5/16  là thương của hai số hữu tỉ. Ví dụ -5/16 =-5/2 : 8

Mỗi câu có nhiều đáp án, chẳng hạn:

dap an bai 12 trang 12 SGK toan 7

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 13 Toán 7Tính

bai13

Bài giải:

dap an bai 13 trang 12 SGK toan 7


Bài 14. Điền các số hữu tỉ thích hợp vào ô trống

 Tính theo hàng ngang theo thứ tự từ trên xuống:bai14

Tính theo cột dọc theo thứ tự từ trái sang phải:

dap an bai 14

Ta được kết quả ở bảng sau:


Bài 15 trang 12 SGK Toán 7. Em hãy tìm cách ” nối” các số ở những chiếc là bằng dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa?

Có nhiều cách nối, chẳng hạn:

4.(-25) + 10 : (-2) = -100 + (-5) = -105

1/2 (-100) – 5,6 : 8 = -50 -0,7 = -50 + (-0,7) = -50,7


Bài 16. Tính

bai16

Đáp án bài 16:

dap an bai 16 trang 12 toan 7

Advertisements (Quảng cáo)