Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 Tổng hợp 5 đề kiểm tra chương 1 đại số 7 chọn...

Tổng hợp 5 đề kiểm tra chương 1 đại số 7 chọn lọc năm 2016

CHIA SẺ

Dưới đây là 5 đề kiểm tra chương 1 đại số 7 hay nhất năm 2016 – 2017 đề kiểm tra gồm 4 câu tự luận.

Đề kiểm tra chương 1 đại số 7 

ĐỀ 1

1 ( 4 điểm)

Tính giá trị của các biểu thức sau( hợp lý nếu có thể)

2016-11-15_073833

2( 3điểm)Tìm x:

2016-11-15_073918

3(2 điểm)

Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2; 5; 9. Tính độ dài mỗi cạnh của một tam giác đó biết rằng cạnh nhỏ nhất ngắn hơn cạnh lớn nhất 14m.

4(1 điểm)Cho a, b, c là 3 số thực khác 0, thoả mãn điều kiện:

2016-11-15_073950

Tính giá trị biểu thức:

2016-11-15_074028


Đề số 2

1 ( 4 điểm)

Tính giá trị của các biểu thức sau( hợp lý nếu có thể)

2016-11-15_074109

2(3 điểm)Tìm x:

2016-11-15_074227

3(2 điểm)

Nhà trường  đề ra chỉ tiêu phấn đấu của học kỳ I đối với học sinh khối 7 là số học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu của khối tỷ lệ với 9; 11; 13; 3. Không có học sinh kém. Hỏi theo chỉ tiêu của nhà trường thì có bao nhiêu học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu, biết rằng số học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi là 20 em.

4(1 điểm)     

Tìm GTNN của biểu thức: A = x(x + 2) + 2(x – 3/2)


Đề số 3

1 ( 4 điểm)Tính giá trị của các biểu thức sau( hợp lý nếu có thể)

2016-11-15_074331

2( 3điểm)Tìm x:

2016-11-15_074414

3(2 điểm)). Một tam giác có 3 cạnh tỉ lệ với 2; 3; 7. Biết chu vi tam giác là 24cm.

Tính độ dài các cạnh của tam giác đó.

4( 1 điểm)

2016-11-15_074545


ĐỀ 4

1 ( 4 điểm)Tính giá trị của các biểu thức sau( hợp lý nếu có thể)

a) -6,37 . 0,4 . 2,5

2016-11-15_074635

2( 3điểm) Tìm x:

a) x – 17,8 = -5,6

2016-11-15_074713

3(2 điểm)

Số đo ba góc của ΔABC lần lượt tỉ lệ với 2 : 3 : 5 .Tính số đo mỗi góc của ΔABC

4(1 điểm)Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:

H = lx -3l + l4 + xl


ĐỀ 5

1 ( 4 điểm) Tính giá trị của các biểu thức sau( hợp lý nếu có thể)

2016-11-15_075507

2( 2 điểm) Tìm y:

2016-11-15_075628

3(3  điểm)Ba lớp tham gia trồng cây trong v­ườn trư­ờng: 1/3 số cây trồng được của lớp 7A bằng  1/4số cây trồng được của lớp 7B và bằng  1/5 số cây trồng được của lớp 7
C.Biết số cây trồng được của lớp 7C nhiều hơn số cây trồng đư­ợc của lớp 7A là 28 cây, tính số cây trồng đ­ược của mỗi lớp?

4(1 điểm)               

2016-11-15_075725

Quảng cáo
CHIA SẺ