Trang Chủ Lớp 6 Khảo sát chất lượng lớp 6

Trường THCS Bình Khê: Khảo sát chất lượng Toán 6 đầu năm học

CHIA SẺ

Thầy cô và các em tham khảo đề và đáp án của Trường THCS Bình Khê – Quảng Ninh trong kỳ thi Khảo sát chất lượng môn Toán 6 đầu năm học.

PHÒNG GD-ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 6

Thời gian : 60 phút

Câu 1 : ( 2 điểm)

Thực hiện phép tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 17 x 4 + 8 x 4

b) 875 + 5  375 : 25 – 875

c) 2012 8 – 8  2011

d) 19,83×79+0,12458×17+21×19,83+17×0.87542

Câu 2 : ( 2 điểm)

Thực hiện phép tính :cau2

Câu 3 : ( 2,0 điểm)

Tìm x :

a) 12:x=2015-2011cau3

Câu 4 (1,5 điểm)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 480 m biết chiều rộng bằng 7/9 chiều dài . Tính diện tích hình chữ nhật ?

Câu 5 (1,5 điểm)

Cho hình vuông ABCD . trên cạnh BC lấy điểm E . Vẽ đường cao EM của  tam giác AED ta có MECD là hình chữ nhật  .

a) Vẽ hình theo đề bài

b) Tính diện tích tam giác AED .Biết diện tích hình vuông là 36 cm2

Câu 6 (1,0 điểm)

Tìm số tự nhiên có 6 chữ số . Biết chữ số hàng đơn vị là 4 . Nếu chuyển chữ số hàng đơn vị lên đầu  thì được số mới có 6 chữ số gấp 4 lần số cũ ?


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 6 – KSCL đầu năm

Đáp án câu 1, câu 2 Đáp án câu 1, câu 2

Đáp án câu 3, câu 4 Đáp án câu 3, câu 4

Đáp án câu 5, câu 6 Đáp án câu 5, câu 6

Nếu học sinh có cách làm khác . Các suy luận đều đúng , kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa .

Riêng bài 1 nếu không sử dụng các tính chất của phép toán thì chỉ cho một nửa số điểm.