Trang Chủ Lớp 6 Khảo sát chất lượng lớp 6

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 toán THCS Hồ Tùng Mậu

CHIA SẺ

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 Toán trường THCS Hồ Tùng Mậu: Có 20 người bước vào phòng họp, tất cả mọi người đều bắt tay lẫn nhau.Tổng số lần bắt tay là:

I – Trắc nghiệm ( 2,0 điểm ) Hãy chọn phương án đúng và viết chữ cái trước đáp án vào bài làm.

     Câu 1: Trong số thập phân 186,072 phần thập phân có giá trị là:

   A. 72              
B.0,72                  
C.0,072              
D.7,2

      Câu 2: 10% của 8 dm là:

   A. 0,8 dm          
B.7 dm              
C.8 dm              
D.10 dm

     Câu 3: Kết quả phép chia 17 giờ 36 phút chia cho 8 là:

   A. 2,17 giờ          
B.2,2 giờ          
C.2,12 giờ          
D.2,3 giờ

     Câu 4: Mặt đồng hồ hình tròn có đường kính 2,5cm.Chu vi của mặt đồng hồ là:

   A. 15,7cm        
B.6,908cm      
C.3,925 cm          
D.7,85 cm

     Câu 5: 750 kg  =  … tấn

   A. 0,075            
B.0,75            
C.7,5                
D.75

      Câu 6:  Cho 2m285cm2=… cm2.  Số thích hợp để điển vào dấu ba chấm là:

  A. 2,85     
B.28500
  
C.20085
 
D.2085

     Câu 7: Một hình lập phương có cạnh bằng 5cm. Nếu cạnh hình lập phương tăng lên 3 lần thì thể tích của hình đó tăng lên bao nhiêu lần?

 A. 3 lần     
B.6 lần
  
C.9 lần
 
D.27 lần

     Câu 8: Có 20 người bước vào phòng họp, tất cả mọi người đều bắt tay lẫn nhau.Tổng số lần bắt tay là:

 A. 380                
B.190                    
C.200              
D.180

II – Tự luận( 8, 0 điểm )

     Bài 1: (2,0 điểm)  Đặt tính rồi tính:

a) 3256,34 + 428,57 c) 625,04 x 6,5
b) 576 – 59,28 d) 0,162 : 0,36

   Bài 2: (2,0 điểm)

a) So sánh 2 phân số sau:  và

b) Tìm 1 số có hai chữ số biết rằng nếu thêm số 7 vào bên phải số đó thì được 1 số có ba chữ số lớn hơn số ban đầu 241 đơn vị?

  Bài 3: (1,0 điểm) Hai ôtô đi từ hai điểm A và B về phía nhau. Xe  thứ nhất khởi hành lúc 8 giờ 5 phút, xe thứ  hai khởi hành lúc 8 giờ 15 phút. Biết rằng để đi cả quãng đường AB,  xe thứ nhất cần đi 2 giờ, xe thứ hai cần đi 3 giờ. Hỏi hai xe sẽ gặp nhau lúc mấy giờ?

  Bài 4(3,0 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 6cm ;

    a) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.

    b) Lấy điểm M trên cạnh AB, điểm N trên cạnh CD sao cho AM = CN. Nối M với N. So sánh diện tích hình AMND với hình MBCN.

     c) Gọi I là trung điểm của B
C.Nối M với I,Nvới I. Tính diện tích tam giác IMN.