Trang Chủ Lớp 6 Khảo sát chất lượng lớp 6

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán năm 2015 trường THCS ĐÁP CẦU

CHIA SẺ

Đề thi gồm 5 câu, thời gian làm bài 60 phút. Đây là đề thi của trường THCS Đáp Cầu năm học 2014-2015. (Đáp án tham khảo phía dưới đề thi)

PHÒNG GD&ĐT TP BẮC NINH-  TRƯỜNG THCS ĐÁP CẦU

ĐỀ KHẢO SÁT LỚP 5 VÀO LỚP 6- Năm học 2014-2015

MÔN: TOÁN

(Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian giao đề)

 I (3,0 điểm): Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nhất

a) 64 × 23 + 37 × 23 – 23

b) 33,76 + 19,52 + 6,24

c)

cau1c

II (1,5 điểm): Tìm x biết:

a) 2012 : x + 23 = 526

b) x + 9,44 = 18,36

cau2c

III (2,0 điểm):

Một xe lửa đi từ A lúc 6 giờ 45 phút để đến B với vận tốc 40,5 km/giờ. Dọc đường xe lửa nghỉ tại các ga hết 36 phút. Hỏi xe lửa đến B vào lúc nào, biết rằng quãng đường AB dài 97 km 200m?

IV (2,5 điểm):

   Cho tam giác AB
C.Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM gấp rưỡi MB, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN bằng một nửa A
C.Biết diện tích tam giác AMN là 36 cm2. Tính diện tích tứ giác BMNC

V (1,0 điểm): Tính nhanh:

Cau5


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM,  LỚP 6 Môn thi: TOÁN 

Câu Ý Nội dung Điểm
I a  64 × 23 +  37 × 23 – 23     = 23.(64+37-1)=23.100=2300 1,0
b 33,76 + 19,52 + 6,24 = (33,76+6,24)+19,52 = 40 + 19,52= 59,52 1,0
c  dapan_1c 1,0
II a 2012 : x  +  23  =  5262012 : x              = 526-23

2012 : x               = 503

x               = 2012: 503

x               = 4

 

0,25

0,25

b dapan_2b 0,250,25
c dapan_2c 0,250,25
III Đổi 97km 200m = 97,2 km                                                                                             Thời gian xe lửa đi từ A đến B là:97,2 : 40,5 = 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

Thời gian xe lửa đi từ A đến B kể cả lúc nghỉ tại các ga là:

2 giờ 24 phút + 36 phút = 3 giờ

Vậy xe lửa đến ga B vào lúc:

6 giờ 45 phút + 3 giờ = 9 giờ 45 phút

Đáp số:  9 giờ 45 phút

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

IV – Vẽ hình đúngcau4_vehinh 0,5
Vì AM gấp rưỡi MB tức là AM =3/2 MB nên AM = 3/5 ABCó AN bằng một nửa AC tức là AN= 1/2 AC

Nối B với N

Xét hai tam giác ANM và ANB có:

AM = 3/5AB, có chung đường cao hạ từ N xuống AB nên SANM=  3/5 SANB

Do đó diện tích tam giác ANB là : 36: 3x 5 = 60 (cm2)

Xét hai tam giác ANB và ABC có : chung chiều cao hạ từ đỉnh B xuống đáy AC và có đáy AN =  ½AC, do đó diện tích tam giác ABC là:

60 x 2 = 120 (cm2)

Vậy diện tích tứ giác BMNC là:

120 – 36 = 84 (cm2)

Đáp số: 84 cm2

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

V  dapan_cau5 0,250,25

0,25

0,25

*Chú ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.