Trang Chủ Lớp 4 Khảo sát chất lượng lớp 4

Đề khảo sát chất lượng Toán 4 năm 2015 trường Tiểu học Nghĩa Điền

CHIA SẺ

Đề kiểm tra chất lượng môn toán khá khá hay dành cho các em lớp 3 lên lớp 4 năm 2015 tham khảo. (Đề thi của trường Tiểu học Nghĩa Điền)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

1. Viết tiếp vào ô trong bảng viết số và cách đọc số       (1 điểm) 

Viết số Đọc số
52250
Ba mươi sáu nghìn không trăm bốn mươi mốt
24977 cm
Chín mươi tám nghìn một trăm ki-lô-gam

 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm    (1 điểm)

3 m 6 dm = …… dm                       7 m 8 cm = … cm

2300 g = ….. kg… g                       12 l × 5 = ……ml

 3. Khoanh vào đáp án đúng      (1 điểm)

a) Các số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 8245; 8254; 8452; 8425    B. 8245; 8254; 8542; 8452

C. 8425; 8452; 8524; 8542    D. 8542; 8524; 8245; 8254

b) Hồng đi từ nhà lúc 6 giờ 25 phút, đến trường lúc 7 giờ kém 15 phút. Hỏi Hồng đi từ nhà đế trường trong bao nhiêu lâu?

A. 15 phút      B. 20 phút        C. 1 giờ 10 phút         D. 35 phút

 
B.PHẦN TỰ LUẬN (
7 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính  (2 điểm) 

53218 + 37024           72592 – 29336           4016 × 4               78205 : 5

Bài 2. Tính giá trị biểu thức    (1 điểm)

a) 26317 – 4506 : 3 = ……………..

b) (30465 – 19206) × 6 =………………

Bài 3. Gia đình bác Hồng thu hoạch 5 sào lúa được 1170 kg thóc. Hỏi với 2 sào như vậy bác thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc? (2 điểm)

Bài 4. Có 3 hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh 7 cm. Nếu ghép 3 hình vuông lại thì được một hình chữ nhật. Em hãy tính diện tích hình chữ nhật đó. (1 điểm)

3hinhvuong

Bài 5. Thư viện có hai ngăn truyện thiếu nhi. Lớp 4A mượn  số sách ở ngăn thứ nhất. Lớp 4B mượn  số sách ở ngăn thứ hai. Như vậy mỗi lớp đều được mượn 25 cuốn. Hỏi số sách còn lại ở ngăn nào nhiều hơn? Nhiều hơn bao nhiêu cuốn?      (1 điểm)

Chúc các em làm bài tốt! Cho biết đáp án của các em giải được ở dưới phần gửi bình luận nhé!