Trang Chủ Lớp 7 Khảo sát chất lượng lớp 7

Đề và đáp án khảo sát chất lượng đầu năm môn Văn lớp 7 năm 2015

CHIA SẺ

Đề thi và đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Môn Ngữ Văn Lớp 7 Trường THCS Kim Đồng: Viết đoạn văn ngắn (từ 10 đến 15 câu) miêu tả cảnh trăng lên.

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 

MÔN : NGỮ VĂN 7  (Thời gian : 45 phút)

ĐỀ :

1 : (3 điểm )  Hoàn chỉnh sơ đồ sau:

hoanchinhsodo

2: Xác định và phân tích biện pháp tu từ của câu ca dao sau:

“Trâu ơi, ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta

Cấy cày vốn nghiệp nông gia

Ta đây, trâu đấy ai mà quản công”

3: Viết đoạn văn ngắn (từ 10 đến 15 câu) miêu tả cảnh trăng lên. Trong đoạn văn có sử dụng câu miêu tả, câu tồn tại và biện pháp tu từ so sánh.


 Đáp Án HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

MÔN : NGỮ VĂN 7

1 : (1 điểm )

HS Hoàn chỉnh sơ đồ về cấu tạo câu, mỗi ô đạt 0,25 điểm;

2 : ( 2 điểm ) Hs xác định và phân tích biện pháp tu từ trong bài ca dao như sau:

– Xác định tên biện pháp tu từ và chỉ ra từ ngữ cụ thể: nhân hóa “Trâu ơi …”

( 1điểm)

– Phân tích biện pháp tu từ: xưng hô với con vật như xưng hô với  người -> biểu thị tình cảm thân thương gần gũi giữa người với con vật( 1điểm)

3:  Viết đoạn văn ngắn học sinh đảm bảo các yêu cầu sau: (7đ)

  1. Về nội dung: Hs nêu được các ý sau: đạt 4đ.

– Hs miêu tả cảnh trăng lên, làm nổi bật các ý sau:

+ Không gian, thời gian.

+ Đường nét, màu sắc của ánh trăng.

+ Trong quá trình miêu tả, Hs biết kết hợp sử dụng biện pháp tu từ so sánh và sử dụng câu miêu tả, câu tồn tại.

  1. Về hình thức: 3đ

– Viết đúng quy các đoạn văn có câu chủ đề (1đ)

– Diễn đạt lưu loát, các ý liên kết, dùng từ đúng, chính xác, không gạch bỏ tùy tiện (1đ)

– Từ ngữ sinh động gợi tả và gợi cảm đạt 1đ.

* Điểm trừ:   – Viết không đúng quy cách đoạn văn trừ 0,5đ.

– Tả lan man, chưa làm nổi bật được cảnh đêm trăng đẹp trừ 1đ.

– Sai từ 2 lỗi chính tả trở lên trừ 0,5 -> 1đ.