Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

[THCS Nguyễn Du] thi học kì 2 môn Sử lớp 6: Lí Bí đã làm gì sau khi khởi nghĩa thắng lợi? Những việc làm đó có ý nghĩa gì?

CHIA SẺ

Lí Bí đã làm gì sau khi khởi nghĩa thắng lợi? Những việc làm đó có ý nghĩa gì?… trong đề kiểm tra kết thúc năm học lớp 6 của trường THCS Nguyễn Du môn Lịch Sử

Phần 1: TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)

Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau: (mỗi câu 0,5 điểm)

Câu 1: Chính sách cai trị thâm hiểm nhất của nhà Hán đối với nhân dân ta là:

A- Đàn áp khủng bố nhân dân ta B- Thuế khoá nặng nề

C- Đồng hoá nhân dân ta D- Cống nạp sản vật quý

Câu 2: Nghệ thuật đặc sắc nhất của người Chăm là:

A. Kiến trúc đền tháp B. Kiến trúc chùa chiền

C. Kiến trúc nhà ở D. Kiến trúc đền làng

Câu 3: Hình ảnh người nữ tướng khi ra trận “Thường mặc áo giáp, cài trâm vàng, đi guốc ngà, cưỡi voi, trông rất oai phong lẫm liệt”. Bà là:

A. Trưng Trắc. C. Trưng Nhị

B. Triệu Thị Trinh D. Bùi Thị Xuân

Câu 4: Dạ Trạch Vương là ai:

A. Lý Nam Đế B. Lý Phật Tử C. Triệu Quang Phục D. Lý Thiên Bảo

Câu 5: Lí Bí lên ngôi hoàng đế vào năm:

A. 542. B. 543. C. 544. D. 545.

Câu 6. Kinh đô nước ta thời Trưng Vương là:

A. Cổ Loa B. Thăng Long C. Phong Khê D. Mê Linh

Phần 2: TỰ LUẬN (7.0 điểm)

Câu 7: (3 điểm) Lí Bí đã làm gì sau khi khởi nghĩa thắng lợi? Những việc làm đó có ý nghĩa gì?

Câu 8: (1,5 điểm) Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng ta những gì?

Câu 9: (2,5 điểm) Trình bày diễn biến chiến thắng Bạch Đằng năm 938? Vì sao nói trận chiến trên sông Bạch Đằng là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc?